Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 3 of 115  1 2 3 4 5 115

DataNumerisPavadinimas
2021-09-03T2-184Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-17T2-183Informacija apie Savivaldybei nuuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
  0_document.pdf
2021-08-16T2-181Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-16T2-180Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
2021-08-13T2-178Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-13T2-177Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo
  0_document.docx
2021-08-12T2-182Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-08-12T2-179Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.docx
2021-08-12T2-176Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-11T2-175Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
  0_document.docx
2021-08-11T2-174Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-08-11T2-173Dėl specialiųjų planų pripažinimo bendrojo plano sudedamąja dalimi
  0_document.docx
2021-08-09T2-171Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams
  0_document.docx
2021-08-09T2-170Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-08-06T2-167Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-06T2-166Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-05T2-172Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-08-05T2-165Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-05T2-164Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
  0_document.xlsx
  1_document.pdf
  2_document.docx
2021-08-04T2-169Dėl pasiūlymų dėl Panevėžio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx

Page 3 of 115  1 2 3 4 5 115

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09