Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 3 of 130  1 2 3 4 5 130

DataNumerisPavadinimas
2022-10-20T2-240Dėl sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-10-20T2-237Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2022-10-20T2-236Dėl patalpų nuomos
  0_document.docx
2022-10-20T2-235Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-10-20T2-232Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo
  0_document.docx
  1_document.jpg
2022-10-20T2-231Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2022 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-10-20T2-230Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2022-10-19T2-239Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T- 126 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
2022-10-19T2-234Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.docx
2022-10-19T2-233Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje
  0_document.doc
2022-10-19T2-229Dėl sutikimo perimti turtą pagal dovanojimo sutartį
  0_document.doc
2022-10-18T2-226Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-10-17T2-228Dėl Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
2022-10-17T2-227Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
  0_document.doc
2022-10-13T2-225Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo
  0_document.doc
2022-09-19T2-223Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-224Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-222Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
  0_document.docx
2022-09-16T2-221Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-220Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx

Page 3 of 130  1 2 3 4 5 130

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09