Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 3 of 146  1 2 3 4 5 146

DataNumerisPavadinimas
2023-10-11T2-275Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2023-10-11T2-272Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio apskrities regioninę kultūros tarybą
  0_document.docx
2023-10-11T2-269Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2023-10-11T2-266Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę "Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti"
  0_document.docx
2023-10-10T2-273Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-10T2-268Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-10T2-267Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
2023-10-10T2-264Dėl juridinio asmens – VšĮ Velžio komunalinio ūkio – buveinės adreso pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-10T2-262Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“
  0_document.doc
2023-10-10T2-261Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“
  0_document.docx
2023-10-10T2-259Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Birbilo komandiravimo į Ukrainą
  0_document.docx
2023-10-09T2-265Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“
  0_document.docx
2023-10-09T2-263Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2023-10-06T2-260Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“
  0_document.docx
2023-10-06T2-258Dėl pritarimo programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimui
  0_document.docx
2023-10-02T2-257Dėl Panevėžio r. Raguvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
2023-10-02T2-256Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos, Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ir Panevėžio r. Velžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-09-14T2-255Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2023-09-14T2-254Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-09-14T2-253Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx

Page 3 of 146  1 2 3 4 5 146

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59