Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 150 of 153  1 148 149 150 151 152 153

DataNumerisPavadinimas
2013-04-22T2-91DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.doc
  5_document.doc
2013-04-22T2-90DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.pdf
  1_document.doc
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
2013-04-22T2-89DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-04-22T2-88DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-19T2-87DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-04-19T2-86DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA
  0_document.doc
2013-04-19T2-85DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ
  0_document.xls
  1_document.XLS
  2_document.xls
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.doc
  6_document.xls
  7_document.xls
  8_document.doc
  9_document.xls
  10_document.xls
  11_document.xls
  12_document.xls
  13_document.XLS
  14_document.xls
  15_document.XLS
  16_document.xls
  17_document.xls
  18_document.xls
  19_document.xls
  20_document.xls
  21_document.xls
  22_document.doc
  23_document.xls
  24_document.xls
  25_document.xls
  26_document.doc
2013-04-19T2-84DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
2013-04-19T2-80DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO
  0_document.doc
2013-04-18T2-83DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-18T2-82DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-21 SPRENDIMO NR. T-24 "DĖL PRITARIMO PROJEKTO "TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO UPYTĖS KAIME, PANEVĖŽIO RAJONE, PLĖTRA" RENGIMUI PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" PAPILDYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-18T2-81DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.xls
2013-04-16T2-79DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-279 "DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR KAPITALO DIDINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-16T2-78Dėl turto nurašymo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-16T2-77DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-10T2-76DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-06 SPRENDIMO NR. T-83 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-04-03T2-75DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.xls
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.pdf
2013-03-20T2-74Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŠŪKĮ
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-19T2-72DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŠŪROS ĮSTAIGŲ 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
2013-03-19T2-70Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Page 150 of 153  1 148 149 150 151 152 153

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59