Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 146 of 150  1 144 145 146 147 148 150

DataNumerisPavadinimas
2013-05-22T2-103DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-31 SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS, NUSTATYTOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-05-22T2-102DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
2013-05-22T2-101Dėl metinio žemės mokesčio tarifo nustatymo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-29T2-100dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-04-25T2-99Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-24T2-98DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-23T2-97DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-23T2-95DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-04-23T2-94DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO EUGENIJAI KONTRIMIENEI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-23T2-93DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-22T2-96DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
  11_document.pdf
  12_document.pdf
2013-04-22T2-92DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.doc
  4_document.pdf
  5_document.PDF
2013-04-22T2-91DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.doc
  5_document.doc
2013-04-22T2-90DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.pdf
  1_document.doc
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
2013-04-22T2-89DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-04-22T2-88DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-04-19T2-87DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-04-19T2-86DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA
  0_document.doc
2013-04-19T2-85DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ
  0_document.xls
  1_document.XLS
  2_document.xls
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.doc
  6_document.xls
  7_document.xls
  8_document.doc
  9_document.xls
  10_document.xls
  11_document.xls
  12_document.xls
  13_document.XLS
  14_document.xls
  15_document.XLS
  16_document.xls
  17_document.xls
  18_document.xls
  19_document.xls
  20_document.xls
  21_document.xls
  22_document.doc
  23_document.xls
  24_document.xls
  25_document.xls
  26_document.doc
2013-04-19T2-84DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc

Page 146 of 150  1 144 145 146 147 148 150

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59