Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 143 of 145  1 141 142 143 144 145

DataNumerisPavadinimas
2013-03-18T2-60DĖL MIEŽIŠKIŲ, SMILGIŲ, ŠILŲ, VADOKLIŲ MIESTELIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ KONCEPCIJŲ APROBAVIMO
  0_document.doc
2013-03-15T2-73DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.PDF
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.doc
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
2013-03-15T2-64DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
2013-03-15T2-62DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-03-15T2-61DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-10 SPRENDIMO NR. T-236 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-03-15T2-59DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-15T2-58DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-14T2-57DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.doc
2013-03-14T2-56DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2013 METŲ SąMATOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-03-14T2-55DĖL PASTATO NUOMOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-14T2-54DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2008 M. BALANDŽIO 18 D. SUTARTIES NR. S1-320 ATNAUJINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-13T2-63DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO VIDAI PETRONIENEI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-13T2-53dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-03-12T2-52DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO "DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS" ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-26T2-51DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-22T2-50DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-21T2-49DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
2013-02-20T2-48DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-20T2-47DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-20T2-46DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 143 of 145  1 141 142 143 144 145

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59