Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 128 of 129  1 126 127 128 129

DataNumerisPavadinimas
2013-02-26T2-51DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-22T2-50DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-21T2-49DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
2013-02-20T2-48DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-20T2-47DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-20T2-46DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-19T2-45DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.pdf
2013-02-19T2-44DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL KAI KURIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.doc
2013-02-19T2-43DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-42DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS LENINGRADO SRITIES TOSNO RAJONO BENDRADARBIAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-41DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR.T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-40DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-39DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.xls
  10_document.doc
  11_document.xls
  12_document.xls
  13_document.doc
  14_document.xls
  15_document.doc
  16_document.doc
  17_document.xls
  18_document.doc
  19_document.xls
2013-02-18T2-38DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-02-18T2-37DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-18T2-36DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-299 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-18T2-35DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
  0_document.pdf
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-34DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-15T2-33DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS 2003 M. KOVO 18 D. SUTARTIES ATNAUJINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-15T2-32DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.doc
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.doc

Page 128 of 129  1 126 127 128 129

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09