Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 128 of 135  1 126 127 128 129 130 135

DataNumerisPavadinimas
2013-10-04T2-176DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS
  0_document.odt
  1_document.doc
2013-10-04T2-175DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VE
  0_document.odt
  1_document.doc
2013-10-04T2-174DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO SMILGIŲ SENIŪNIJOS ŠVAININKŲ TVENKINIO HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SRITĮ „ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“
  0_document.odt
  1_document.doc
2013-10-03T2-173DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITOS AUDITO ATASKAITOS IŠVADOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
2013-10-03T2-172DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ AUDITO ATLIKIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-10-02T2-171DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ), FINANSUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLINIO FINANSAVIMO BEI LĖŠŲ REZERVO LĖŠOMIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-10-02T2-170DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-07 SPRENDIMO NR.T-6 " DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-10-01T2-169DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-10-01T2-168DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.jpg
  3_document.jpg
  4_document.jpg
  5_document.jpg
  6_document.jpg
  7_document.jpg
2013-09-30T2-167DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.xls
2013-09-30T2-166DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-09-30T2-165DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-09-27T2-164DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-09-24T2-163DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO SENIŪNIJOMS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
  0_document.doc
2013-09-19T2-162DĖL GAISRINIO AUTOMOBILIO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-12T2-161DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-12T2-160DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS IR KITOMS GYVENTOJŲ BENDRIJOMS BEI VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-08-09T2-159DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2013–2016 METAMS PAPILDYMO SUDERINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-08-09T2-158DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-08-09T2-157DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc

Page 128 of 135  1 126 127 128 129 130 135

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59