Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 127 of 132  1 125 126 127 128 129 132

DataNumerisPavadinimas
2013-06-18T2-133KONTROLĖS KOMITETO IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
  0_document.doc
2013-06-12T2-132Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-12T2-131DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-11T2-130DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
  11_document.pdf
  12_document.pdf
  13_document.doc
2013-06-11T2-129DĖL Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2013-2014 m. m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo ir tvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-11T2-128DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO IR PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ IR NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-11T2-127DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013–2014 M. M.“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
2013-06-11T2-126DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
  11_document.doc
2013-06-11T2-125DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-06-10T2-124DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-10T2-123DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-09T2-122DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-07T2-121DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-07T2-120DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
2013-06-07T2-119DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-07T2-118DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.xls
2013-06-07T2-117DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-06-07T2-116DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-07T2-114DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-06T2-115DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 127 of 132  1 125 126 127 128 129 132

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59