Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 126 of 132  1 124 125 126 127 128 132

DataNumerisPavadinimas
2013-08-09T2-153DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-08-09T2-152DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-09T2-151DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-09T2-150DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T – 124 ,, DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-09T2-149DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
2013-08-09T2-148DĖL SMILGIŲ, MIEŽIŠKIŲ, VADOKLIŲ, ŠILŲ MIESTELIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-08T2-147DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-08T2-146DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.xls
  3_document.doc
2013-08-07T2-143DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMO SĄNAUDAS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-06T2-142DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO REGINAI DMUKAUSKIENEI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-06T2-141DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ANTANINAI MOCKEVIČIENEI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-05T2-140DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-120 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-02T2-144DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-01T2-139DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-191 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
  0_document.pdf
  1_document.pdf
2013-07-26T2-138DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.xls
2013-07-23T2-137DĖL uAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-07-22T2-136DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-07-19T2-154DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIŲ IR TURTO NAUDOJIMO AUDITO IŠVADOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-07-16T2-135DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-07-03T2-134DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 126 of 132  1 124 125 126 127 128 132

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59