Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 115 of 116  1 113 114 115 116

DataNumerisPavadinimas
2013-02-18T2-42DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS LENINGRADO SRITIES TOSNO RAJONO BENDRADARBIAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-41DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR.T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-40DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-39DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.xls
  10_document.doc
  11_document.xls
  12_document.xls
  13_document.doc
  14_document.xls
  15_document.doc
  16_document.doc
  17_document.xls
  18_document.doc
  19_document.xls
2013-02-18T2-38DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-02-18T2-37DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-18T2-36DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-299 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-18T2-35DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
  0_document.pdf
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-02-18T2-34DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-15T2-33DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS 2003 M. KOVO 18 D. SUTARTIES ATNAUJINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-15T2-32DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.doc
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.doc
2013-02-15T2-31DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS “RENGIMUI PAGAL
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-15T2-30DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
  0_document.doc
2013-02-15T2-29DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.doc
  5_document.xls
  6_document.xls
  7_document.doc
  8_document.xls
  9_document.xls
2013-02-05T2-28DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ VALDYMO OPTIMIZAVIMUI SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-01T2-27Dėl finansinės paramos skyrimo Gidui meškiui
  0_document.doc
  1_document.docx
2013-01-25T2-8Dėl įgaliojimo pasirašyti paskolos sutarties pakeitimą
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-01-25T2-7DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.pdf
2013-01-25T2-6DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.pdf
2013-01-25T2-5DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc

Page 115 of 116  1 113 114 115 116

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09