Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 116 1 2 3 116

DataNumerisPavadinimas
2021-11-30T2-244Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.S.
  0_document.docx
2021-11-22T2-243Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-11-19T2-242Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo
  0_document.docx
2021-11-19T2-237Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-18T2-241Dėl Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo
  0_document.docx
2021-11-18T2-240Dėl patalpų nuomos
  0_document.docx
2021-11-18T2-238Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-17T2-233Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-17T2-232Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-183 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-17T2-230Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-11-16T2-236Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
  0_document.docx
2021-11-16T2-235Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-16T2-234Dėl Panevėžio rajono švietimo centro ir Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
2021-11-16T2-229Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-16T2-228Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-11-15T2-239Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
2021-11-15T2-231Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-11-12T2-227Dėl sutikimo finansuoti objektų sąraše įrašytus objektų darbus
  0_document.docx
2021-11-12T2-226Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo
  0_document.doc
2021-11-11T2-225Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vadovo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx

Page 1 of 116 1 2 3 116

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09