Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2024-06-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-06-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-175)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.docx
10:05:00 - 10:20:00 Meras Antanas Pocius Priimtas
2 Dėl 2024–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo (Nr. T2-185)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
10:20:00 - 10:30:00 M. Bražėnienė. Kviesti į posėdį VšĮ Panevėžio plėtros agentūros atstovas Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-184)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
   9_document.xlsx
   10_document.xlsx
   11_document.xlsx
   12_document.xlsx
   13_document.xlsx
   14_document.xlsx
   15_document.xlsx
   16_document.xlsx
   17_document.xlsx
   18_document.xlsx
   19_document.xlsx
   20_document.xlsx
   21_document.xlsx
   22_document.xlsx
   23_document.xlsx
   24_document.xlsx
   25_document.xlsx
   26_document.xlsx
   27_document.xlsx
   28_document.xlsx
   29_document.xlsx
   30_document.xlsx
10:30:00 - 10:33:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-170)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:33:00 - 10:40:00 D. Ulianskienė Priimtas
5 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-167)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 D. Ulianskienė Priimtas
6 Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos padalinius finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-183)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:42:00 - 10:45:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį Vyr. administratorė Aušra Indriliūnaitė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-176)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 R. Valantinienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-177)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 R. Valantinienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-178)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 R. Valantinienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“ paraiškos teikimui ir jo įgyvendinimui (Nr. T2-186)    0_document.docx
   1_document.docx
10:53:00 - 10:55:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
12 Dėl leidimo viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai įsigyti tarnybinius automobilius (Nr. T2-168)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-187)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui (Nr. T2-171)    0_document.doc
11:00:00 - 11:02:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2024 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-166)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 Z. Bakanienė Priimtas
16 Dėl kreipimosį į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl 2023 m. spalio 16 d. Pritarimo projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai Nr. 2-3827 panaikinimo (Nr. T2-182)    0_document.docx
11:04:00 - 11:10:00 D. Malinauskas Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl 2009 m. sausio 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ŽN-3-4 nutraukimo šalių susitarimu (Nr. T2-173)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 D. Malinauskas Priimtas
18 Dėl žemės sklypo įsigijimo savivaldybės funkcijoms vykdyti (Nr. T2-174)    0_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 D. Malinauskas Priimtas
19 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ramygalos mieste, Vienkiemio g. 16, nuomos aukcione (Nr. T2-179)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 D. Malinauskas Priimtas
20 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ramygalos mieste, Vienkiemio g. 12B, nuomos aukcione (Nr. T2-180)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 D. Malinauskas Priimtas
21 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ramygalos mieste, Vadoklių g. 30, nuomos aukcione (Nr. T2-181)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
22 Informacija apie prašymus, skirtus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
 1_document.docx
11:20:00 - 11:25:00 Meras Antanas Pocius Priimtas
23 Kita informacija 11:25:00 - 11:30:00 Meras Antanas Pocius Priimtas

image_print

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-26 11:36