Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2023-09-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-09-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-237)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatą finansavimo programos patvirtinimo (Nr. T2-238)    0_document.docx
   1_document.docx
10:08:00 - 10:14:00 S. Budreikienė. Kviečiamieji į posėdį V. Sabonis Priimtas
3 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės (Lietuva) ir Poltavos regioninės karinės (valstybės) administracijos (Ukraina) ketinimų bendradarbiauti protokolo projektui ir jo pasirašymui (Nr. T2-247)    0_document.docx
   1_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl pritarimo Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-248)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:16:00 - 10:18:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“ pakeitimo (Nr. T2-255)    0_document.docx
   1_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
   1_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro“ atstovas Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-252)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 D. Malinauskas Priimtas
8 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-233)    0_document.pdf
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:24:00 - 10:26:00 D. Malinauskas Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-246)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 S. Venslavičienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Albino Kisielio komandiravimo į Sakartvelą (Nr. T2-234)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 S. Venslavičienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-232)    0_document.doc
   1_document.doc
10:30:00 - 10:32:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-254)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-251)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. T2-249)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-73 „ Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-250)    0_document.docx
   1_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-245)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-236)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 R. Valantinienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-235)    0_document.docx
   1_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 R. Valantinienė Priimtas
19 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-229)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl turto nuomos (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2023–2025 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 R. Čereškienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 R. Samkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-244)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 R. Samkus Priimtas
25 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą P. K. (Nr. T2-240)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 J. Baronaitė-Šniutė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų 2023 metais nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 J. Baronaitė-Šniutė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
11:02:00 - 11:05:00 S. Vertelka Priimtas
Informacija
28 Dėl nuotekų tvarkymo projekto Perekšlių kaime 11:05:00 - 11:10:00 A. Pocius. Kviečiamieji į posėdį R. Samkus, V. Švagždys Priimtas
29 Informacija dėl Dembavos sporto stadiono 11:10:00 - 11:13:00 E. Lunskis Priimtas
30 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:13:00 - 11:20:00 A. Pocius Priimtas

image_print

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-26 11:36