Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2022-01-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-01-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-1)    0_document.xlsx
   1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2021 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-3)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vadovo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-8)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
   1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarties projektui (Nr. T2-10)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybos sudarymo (Nr. T2-12)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-34 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-14)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-15)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00
Įtrauktas į darbotvarkę

image_print

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-26 11:36