Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2021-02-25 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-02-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-37)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 M. Bražėnienė Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-61)    0_document.xlsx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.docx
10:07:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-65)    0_document.doc
10:10:00 - 10:12:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-46)    0_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 R. Valantinienė Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-71)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-24)    0_document.doc
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-45)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ir valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-34)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB „Aukštaitijos vandenys" (Nr. T2-54)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-62)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-53)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.doc
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-26)    0_document.doc
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-31)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-33)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio (Nr. T2-69)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos reorganizavimo (Nr. T2-41)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Adašiūnas. Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio r. Bernatonių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio reorganizavimo (Nr. T2-43)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį I. Vareikienė, A. Tamošiūnienė. Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį A. Sakalauskienė. Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-48)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl lėšų, 2021 metais skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, perskirstymo kriterijų nustatymo (Nr. T2-49)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-32)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:54:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-38)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-51)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį A. Kaminskas, R. Samkus. Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 E. Lunskis Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-64)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 E. Lunskis Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
   1_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 V. Savickienė Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 V. Savickienė Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-35)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 V. Savickienė Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-39)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 I. Kulikauskienė Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-29)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 A. Pocius Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-50)    0_document.doc
11:22:00 - 11:24:00 A. Pocius Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-27)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 L. Karpavičienė Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 J. Masiokas Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
   1_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 S. Budreikienė Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 S. Budreikienė Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2021 metams panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 Z. Bakanienė Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2020 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.docx
11:34:00 - 11:36:00 Z. Bakanienė Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2020 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-60)    0_document.docx
11:36:00 - 11:40:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, j. Kaušakys, D. Juodelienė. Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-55)    0_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 D. Dirsė Įtrauktas į darbotvarkę
48 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2020 metais ataskaitą (Nr. T2-67)    0_document.doc
11:42:00 - 11:44:00 D. Dirsė Įtrauktas į darbotvarkę
49 Informacija apie reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo 11:44:00 - 11:46:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę
50 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai    0_document.pdf
11:46:00 - 11:50:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę