Švietimo centras įgyvendina ambicingą projektą „Let‘s Care“

Programos „Europos horizontas“ (Horizon Europe) projektas „Let’s Care“ Nr. 101059425 https://letscareproject.eu/

Saugių ir rūpestingų mokyklų kūrimas gerinant įtrauktį į švietimo sistemą ir pasiekimus mokykloje

Europos mokslinių tyrimų projektu, kuriame dalyvauja 9 Europos šalys, 120 mokyklų, 18 000 mokinių ir 2 400 mokytojų, tikimasi pagerinti mokinių pasiekimus ir pasiekti mokinių gerovės jų ugdymosi aplinkoje. Bus analizuojami kritiniai aspektai, trūkumai ir poreikiai, atsižvelgiant į saugios ir rūpestingos mokyklos dimensiją, kai norima sėkmingai pagerinti ugdymo įtrauktį.

Programos „Europos horizontas“ finansuojamo projekto „Let‘s Care“ ambicingas tikslas – pakeisti vis didėjančius (ne)pažangumo mokykloje ir ankstyvo mokyklos metimo rodiklius, skatinant Saugios mokyklos modelio kūrimą: rūpestinga ugdymo aplinka veiksmingame santykių ir emocijų kontekste skatina įtrauktį ir motyvaciją.

Nuo ankstyvos vaikystės iki vidurinės mokyklos ir ją baigus, „Let‘s Care“ siekia nustatyti tikruosius veiksnius, kurie lemia nepakankamus pasiekimus, ankstyvą mokyklos metimą ar atsiribojimą nuo mokyklos. Atsižvelgiama į keturis skirtingus ramsčius: asmeninį, santykių, bendruomenės ir politinį. Be to, projektu pasisakoma už novatoriškus tyrimus, skatinančius saugų mokymąsi, saugų mokymą, saugias mokyklas ir saugų švietimą kuriant emociškai saugius santykius kaip ugdymo pagrindą. Esant pažeidžiamumui ir socialiai nepalankioms situacijoms, emociškai palaikančių santykių saugioje mokykloje kūrimas gali atlikti lemiamą vaidmenį keičiant šią dinamiką.

Projektas „Let‘s Care“ bus įgyvendinamas 2024–2026 metais. 9 šalyse (Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Belgijoje, Nyderlanduose) atlikti parengiamieji darbai padėjo mokslinius pagrindus tyrimui. Sukurta pirmoji mokyklų bendrija, atlikti preliminarūs teoriniai ir išorės tyrimai, įkurtas internetinis centras, kuriame bus kaupiama mokymo medžiaga, geroji praktika, organizuota diskusijų erdvė 2 400 dalyvaujančių mokytojų. Tikslas – nustatyti veiksmus, kurie turi būti įgyvendinami gerinant mokytojų ir mokinių, mokyklos ir šeimų, vietos bendruomenių ir politikų santykius. Todėl bus sukurta gyva ir konstruktyvi aplinka, kurioje visi mokiniai, net ir iš kultūriškai ir socialiai nepalankios aplinkos, galės išreikšti savo talentus, polinkius ir gebėjimus.

Mokiniai, kurie šiuo metu patiria teigiamą mokyklos aplinkos poveikį ir jų gebėjimai bei potencialas pripažįstami, ateityje gali tapti iniciatyviais, atvirais ir pagarbiais piliečiais. Norint įgyvendinti šį ambicingą, bet gyvybiškai svarbų tikslą, būtinas aktyvus platesnės socialinės bendruomenės, susijusios su mokykla, dalyvavimas. Tai iš tikrųjų yra vienintelis nepakeičiamas veiksnys, norint ugdyti sveiką, demokratišką, įtraukią ir saugią visuomenę. Projekte „Let‘s Care“ bus bendradarbiaujama daugiau nei su 300 suinteresuotųjų šalių valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, mokytojų ir tėvų asociacijomis, akademinėmis institucijomis.

Kiti projekto žingsniai apims aktyvų mokyklų, dalyvaujančių praktiniuose seminaruose, mokymų kursuose ir konferencijose, dalyvavimą. Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje bus organizuojami saugaus mokymo kursai gyvai ir internetu, remiantis naujoviška mokymo medžiaga ir (įsi)vertinimo priemonėmis. Tada kiekvienoje šalyje narėje vyks nacionalinės konferencijos, skirtos Saugios mokyklos modeliui ir rezultatams skleisti bei mokyti mokytojus, švietėjus ir mokslininkus naudotis įvairiomis priemonėmis. Be to, 2024 m. Veronoje vyks Tarptautinis mokytojų forumas, kuriame mokytojai iš visos Europos pristatys ir dalysis saugaus mokymo praktika, išbandyta ir taikoma savo šalyse. Baigiamoji tarptautinė „Let‘s Care“ konferencija vyks Ispanijoje 2026 m., joje kartu su kitų europinių projektų atstovais dalyvaus švietimu suinteresuotos šalys, sprendimų priėmėjai ir politikos formuotojai.

Daugiau apie projektą skaitykite https://letscareproject.eu/


Jurgita Vaitiekūnienė, Švietimo centro direktorė, projekto „Let‘s care“  koordinatorė Lietuvoje