1

Sveiki. Turi nuosavą namą Maženių kaime, Gluosnių g. Kelias toje gstvėje aafalyuotas, bet iki mūsų kiemo asfalto nėra. Žinau, kad su kūdikiu ar mažamečiu vaiku galima rašyti prašymą, kad būtu iki mūsų kiemo ištiestas asfaltas. Tik nežinau kur kreiptis. Ir kokio pobūdžio turėtu būti prašymas. Iki kiemo apie 500 m. Nes judėjimas per dieną tikrai didelis. Ir būti kieme su vaikais neįmanoma. Važiuoja ir sunkvežimiai ir lengvieji auyomobiliai. O dar darbinė sunkioji technika.

Prašymus dėl savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės viešųjų kelių ar gatvių asfaltavimo gyventojai gali teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai raštu, išsiusdami juos įprastiniu būdu paštu arba elektroniniu paštu. Prašyme turi būti konkrečiai nurodytas pageidaujamo asfaltuoti kelio (gatvės) ruožas tam, kad galima būtų vertinti jo svarbą vietos bendruomenei, eismo intensyvumą ir kitas aplinkybes. Pažymėtina, kad neasfaltuojami ir neremontuojami privažiavimai į privačias valdas ar kiti vidaus keliams priskiriami vietinės reikšmės keliai. Gyventojų, auginančių mažamečius vaikus, prašymams prioritetas nenustatomas.