Sveiki, norėjau pasidomėti, vyras jau mėnuo dirba kitoje darbovietėje, prieš tai dirbo kitame darbe socelinis mums dadeda pašalpa trūkstamą suma iki to kad iš estų pajamos, 2men jau kovojame su buvusiu darbdavių dėl pajamų mokesčiu pažymos kuri reikalinga apskaičiuoti soc pašalpai, jis pyktibiskai tu pažymų neišduoda soc skyrius perspetas kad negalime gauti siūlėme ir klausėme ar netinka pažymos iš Sodros? Atsakymas soc skyriaus kad kada gausit pažymas tada ir atveskit tai kaip mum gauti jei neduoda, gaunasi taip kad valstybei naudingus darbus dirbome už nieką… Ar pristačius pažymą iš naujos darbovietės nuo jos paskaičiavus ar mums kas gražins už praeitus mėnesius ačiū už info

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 dalyje numatoma, kad asmenys, besikreipiantys soc. paramos, prie prašymo-paraiškos turi pridėti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama.

Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-358 redakcija).

20 str. 6 dalyje numatyta, kad piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte (pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas) nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos.