1

Sveiki, norėčiau sužinoti ar gausiu socialinę pašalpą,jei vyras nebegaus pašalpos iš darbo biržos.Bet “stovės” darbo biržoje. (tuomet jo pajamos būtų nulinės). Aš pati gaunu invalidumo pašalpą ir turėčiau gauti 2 laipsnio pensiją už 5 vaikus. Dabar mūsų šeimą sudaro 4 asmenys. Kokia suma turi būti 1 asmeniui, kad būtų skiriam socialinė pašalpa?

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims sudaro:

1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio – 350 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio –350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio- 350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.“

Jums 4 asmenims norint gauti socialinę pašalpą- Jūsų šeimos mėnesio gaunamos pajamos, įskaitant ir turimos žemės pajamas neturi viršyti 1400.0 Lt

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite tel. 8 45 582998.