1

Sveiki, ko reikia, kad Rajono savivaldybė perimtu Tičkūnų k. kelius?

Kad rajono savivaldybė perimtų kitų fizinių ar juridinių asmenų nutiestus ir valdomus kelius, reikia, kad:

  1. šių kelių parametrai atitiktų statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustatytus vietinės reikšmės kelių techninius parametrus;
  2. šie keliai būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
  3. keliai atitiktų vietinės reikšmės viešųjų kelių sąvoką, t. y. kad būtų skirti viešajam, o ne individualiam ar ribotam susisiekimui.