1

Sveiki, kas turėtų prižiūrėti ar remontuoti nuotekų atšaką nuo gatvės iki individualaus namo? Ar tai ne Velžio komunalinio ūkio atsakomybė?

Nuotekų išvadai iš pastatų ir kiemo nuotakynas bendruoju atveju priklauso tų pastatų savininkams, kuriems ir tenka prievolė vykdyti šių vamzdynų priežiūrą bei remontą. Pasiteirauti dėl kiekvieno konkretaus atvejo reikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančioje įmonėje.