Sveiki. Gyvename salia rekonstruojamo Panevezio aplinkelio, Pavieseciu kaime. Visa para mus vargina automobiliu ( ypac kroviniu) keliamas triuksmas, ka jau kalbeti apie oro tarsa. Galbut planuose yra numatytas garso atmusejes musu gyvenvietei, juk ateityje aplinkelis dar labiau plates.

Kiek supratome, kalba eina apie Paviešečių kaime (Ežerėlio gyvenvietė) gyvenamąjį kvartalą (toliau – Kvartalas). Valstybinės svarbos objekto – Panevėžio miesto vakarinio aplinkkelio A17 (ViaBaltica) rekonstravimo projekto užsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija, projekto rengėjas – UAB Kelprojektas.

Projektui yra atlikti poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimai. Sanitarinė šio kelio apsaugos zona (kurioje negali būti gyvenamųjų namų arba esamiems taikomos kompensacinės priemonės) yra 70 metrų nuo kelkraščio. Kvartale arčiausiai nuo kelkraščio pastatyti gyvenamieji namai yra už 100 metrų. Be to, vadovaujantis kvartalo detaliuoju planu, yra užsodinta medžių juosta kaip garsą slopinantis barjeras. Kelio dangai bus naudojama naujos technologijos danga taip pat mažinanti triukšmą. Triukšmą slopinančios atitvoros projekte nenumatytos.

Atkreipiame dėmesį, kad kvartalas buvo suformuotas vėliau nei įrengtas Panevėžio vakarinis aplinkkelis. Šiai dienai yra inicijuojamas detaliojo plano keitimas, todėl galite teikti pasiūlymus dėl numatomo triukšmo mažinimo priemonių. Darbų programos projektas yra patalpintas savivaldybės internetinėje svetainėje (www.panrs.lt) ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje.