1

Sveiki. Esame 4 asmenų šeima. Mūsų pajamos 500 eurų į mėn. Po 125 eurų išeina. Vyras dirba aš dekrete. Jis gauna minimumą, aš 150 eurų savo dekreto. Vienam vaikui 6 metai, kitam 7mėnesiai. Ar mums priklauso kokia pašalpa?

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimoms  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad  bendrai gyvenantys asmenys  arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Socialinė pašalpa gali būti skiriama, kai pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio (102,0 Eur). Jūs nurodėte, kad Jūsų šeimos  pajamos per mėnesį – 500 Eur. Šeimoje 4 asmenys. Kadangi pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėn. yra didesnės kaip 102,0 Eur, socialinė pašalpa Jums negali būti skiriama.

Išmoka vaikams yra skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį praėjusiais kalendoriniais metais  buvo mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153,0 Eur). Kreipiantis dėl išmokų vaikams skyrimo, turėtumėte patvirtinti, kad  Jūsų šeimos pajamos neviršijo nustatyto dydžio.  (153,0 Eur x 4 asmenų = 612,0 Eur).

Išmoka vaikui gali būti skiriama ir tais atvejais, kai per 12   mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui dienos laikotarpį, palyginti su praėjusiais metais gaunamomis pajamomis sumažėjo ir neviršija 153,0 Eurų vienam asmeniui per mėnesį, dydžio. Tuo atveju reikia pridėti pažymas apie gautas pajamas per praėjusius 12 mėn. iki kreipimosi mėnesio.

Dėl tikslesnės informacijos Jums reikėtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių, 135 kab., arba tel. 845508209.