1

Sveiki, Dembavos k., Panevėžio r. prie savo gyvenamojo namo noriu statyti stoginę automobiliui 30 m2 ir pavėsinę 30 m2. Statiniai statomi išlaikant atstumų nuo gretimų sklypų. Ar reikalinga atsižvelgti į sklypo užstatymo plotą?

Visais statybos atvejais  statiniai turi būti statomi statinių statybos zonoje, numatytoje detaliajame plane.