Vadovaudamiesi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-47, pranešame, kad 2021 m. balandžio 1–30 d. bus priimami prašymai dėl studijų rėmimo.

Pareiškėjas turi pateikti (104 kab. arba el. paštu ausvydas.plestys@panrs.lt) šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. pažymą apie studijas arba studento pažymėjimo kopiją;
 4. aukštosios mokyklos vadovo patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro egzamino pažymių vidurkį ir apie tai, ar studentas neturi akademinių skolų;
 5. pažymą apie šeimos sudėtį;
 6. pažymas apie šeimos narių 6 paskutinių mėnesių gautas visų rūšių pajamas;
 7. studento neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jo šeimos narių neįgaliojo ar pensininko pažymėjimo kopijas;
 8. mirties liudijimo kopiją (mirus tėvams ar vienam iš tėvų);
 9. ištuokos liudijimo kopiją (jei tėvai išsituokę);
 10. studento nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 11. pažymą apie brolių, seserų mokymąsi.

Dėl informacijos kreiptis tel. (8 45) 58 29 04, 8 611 53 727 ar el. p. ausvydas.plestys@panrs.lt.


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

image_print