Strateginis planavimas

Vizija:

Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi bendruomenė, tausojanti aplinką, puoselėjanti kultūros paveldą konkurencingame žemės ūkio ir verslo krašte.

Prioritetai:

  1. Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė;
  2. Sveika, saugi ir švari aplinka;
  3. Konkurencingas ūkis.

Patvirtinta Savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 (Papildomos bylos: 1  2)

Planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-21 13:25