Spaudinių leidybos projektams įgyvendinti išdalinta 9 tūkstančiai eurų

Panevėžio rajono savivaldybė remia Panevėžio rajonui reikšmingų, išliekamąją vertę turinčių spaudinių leidybą.

Dalinis finansavimas konkurso būdu skiriamas fizinių ir juridinių asmenų pateiktiems projektams, kurie skatina įvairių Panevėžio rajono gyventojų grupių rajonui reikšmingo saviraišką, kūrybą ir kultūrinį užimtumą, užtikrina meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą.

Gautus spaudinių leidybos projektus vertina ir skirti paramą Savivaldybės administracijos direktoriui teikia Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisija, kuriai vadovauja Savivaldybės tarybos narys Alfonsas Bakšys.

Šiemet finansavimas skirtas:

 1. Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai leidinio „Panevėžio rajono administracinė raida: nuo apylinkių iki seniūnijų“ leidybai – 400 Eur;
 2. Panevėžio rajono švietimo centrui „Panevėžio rajono TAU dekanai. 2025 m. kalendorius“ leidybai – 840 Eur;
 3.   Įstricos kaimo bendruomenei knygos „Patriotinės dainos“ leidybai – 200 Eur;
 4. Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centrui leidinio „Brass Band Sklepučini 25“ leidybai – 500 Eur;
 5. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacinio leidinio „VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 125 metų jubiliejus“ leidybai – 800 Eur;
 6. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centrui laikraščio „Paįstrietis“ leidybai – 350 Eur;
 7. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centrui „Gaspadinių kalendoriaus 2025“ leidybai – 400 Eur;
 8. Panevėžio rajono Smilgių kultūros centrui atvirukų rinkinio „Lietuva brangi“ leidybai – 500 Eur;
 9. Šilų bendruomenei „Šilų krašto kalendoriaus, lankstinuko „Baltijos kelio 35-metis“ leidybai – 350 Eur;
 10. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungai 2025 m. kalendoriaus, atvirukų „Dvylika bendrystės spalvų“ leidybai – 800 Eur;
 11. Panevėžio rajono kaimo bendruomenei „Pažagieniai“ fotoleidinio „Kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ leidybai – 250 Eur;
 12. Panevėžio r. Pažagienių mokyklai-darželiui stalinio kalendoriaus-namuko „Čia gera augti“ leidybai – 650 Eur;
 13. Onai Striškienei knygos „Laiko tėkmėje“ leidybai – 150 Eur;
 14. Panevėžio r. Smilgių gimnazijai knygelės „Bitučių ir mano šeimos draugystė“ leidybai – 260 Eur;
 15. Gyventojų bendruomenei „Daukniūnai“ padėkliukų rinkinio „Metų laikai“ leidybai – 250 Eur;
 16. Bernatonių bendruomenei knygos „Bernatoniai“ leidybai – 600 Eur;
 17. Juozui Klioriui knygos „Mano šaunioji mamytė Pranciška“ leidybai – 700 Eur;
 18. Saulutei Genovaitei Markauskaitei-Rėgailienei pakartotiniam knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ leidimui – 1 000 Eur.

Spaudinių leidybos projektams iš dalies finansuoti iš Savivaldybės biudžeto skiriama 9 tūkst. eurų. Vienam projektui lėšų gali būti skiriama ne daugiau 80 procentų bendros projekto vertės, ne daugiau 3 tūkst. eurų.


Savivaldybės informacija