Neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujienos

Andragogų kelionių klubas

PRŠC komanda, sėkmingai įgyvendinusi projektą „MOVE-ON!“ ir besivadovaudama jo šūkiu „Judėk!“, pakvietė įgyvendinamų „Erasmus+“ projektų ekspertus ir ambasadorius dalyvauti Andragogų kelionių klubo veikloje ir gilinti komunikavimo anglų kalba bei andragogines kompetencijas. Kol kas virtualiai keliausime po projekto partnerių šalis ir anglų kalba diskutuosime apie šių šalių kultūrą bei suaugusiųjų švietimą. Šios kelionės gidės – anglų kalbos mokytoja metodininkė, turinti andragoginės patirties, Viktorija Paškevičienė ir Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, „Erasmus+“ projektų koordinatorė bei ekspertė Renata Jankevičienė. Dalyviai – PRŠC įgyvendinamų „Erasmus+“ projektų savanoriai,…

Skaityti


Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai Panevėžio rajono savivaldybėje

Panevėžio rajono švietimo centro bendradarbiaujant su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, įgyvendinančia „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui (MSAE)“, Nr. 2020-1-LV01-KA204-077426, atlikta apklausa apie skaitmeninio raštingumo įgūdžius Panevėžio rajono savivaldybėje 2021-05-31 Apklausa

Skaityti


„Atverkime savo gyvenimo skrynias“

Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir Raguvos kultūros centras pasirašė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Atverkime savo gyvenimo skrynias“ sutartį. Programa skirta Trečiojo amžiaus universiteto Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojams. Šios programos tikslas – skatinti senjorų aktyvumą puoselėti savo krašto ir šeimos savitumą, mažinti kartų atskirtį, ugdyti bendruomeniškumą, gebėjimą veikti kartu. Klausytojams planuojama surengti tris skirtingų temų seminarus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie pozityvų mąstymą, savęs, savo identiteto, tradicijų ir kultūros pažinimą, istorijos žinių gilinimą. Edukaciniai užsiėmimai skatins klausytojus…

Skaityti


Panevėžio rajono TAU – nešvaistanti organizacija

Prieš mėnesį Panevėžio r. TAU klausytojus pakvietėme dalyvauti konkurse „Senjorai nešvaisto“, kurį organizuoja žurnalo aktyviems senjorams „60+“ ir pirmosios bei didžiausios licencijuotos pakuočių tvarkymo organizacijos Lietuvoje „Žaliasis taškas“ atstovai. Džiaugiamės, kad Panevėžio r. TAU Raguvos fakulteto klausytojų konkursui pateikti darbai buvo puikiai įvertinti ir mūsų senjorų veikla susidomėjo Lietuvos radijo žurnalistai. Besiruošdami susitikimui su žurnalistais kalbamės su Raguvos TAU dekane Irena Sabaliauskiene. Miela Irena, jau daugiau kaip penkerius metus vadovaujate Panevėžio r. TAU Raguvos fakultetui. Per tą laikotarpį ne tik išklausėte daugybę paskaitų, bet ir aktyviai…

Skaityti