Aktualijos

Šalpos pensijos skyrimo tvarka

ŠALPOS PENSIJOS SKYRIMO TVARKA   Šalpos pensijos skiriamos: Neįgaliems vaikams: Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų): Tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis: Motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų: Kitiems, aukščiau neišvardintiems asmenims: sunkaus neįgalumo – 2 bazinės pensijos; vidutinio neįgalumo – 1,5 bazinės pensijos; lengvo neįgalumo – 1 bazinė pensija. netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo – 2 bazinės pensijos; netekusiems 60 –…

Skaityti


Šalpos kompensacijos gavimo tvarka

Šalpos kompensacijos dydis —1,5 bazinės pensijos. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos kompensaciją: Tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų. Motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų. Šalpos kompensacijų skyrimo ir mokėjimo sąlygos: Šalpos kompensacijos 1 ir 2 punkte nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis,…

Skaityti


2017 metais – daugiau pagalbos šeimoms

Nuo šių metų pradžios įsigaliojusios naujovės socialinės apsaugos srityje išplėtė vaiko išmokas gaunančių šeimų ratą, padidino išmokas. Auginantys ar globojantys vieną ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų nuo sausio gaus vadinamuosius „vaiko pinigus“ – ši suma dabar yra 15,2 euro per mėnesį. Išmoka bus skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (153 eurai). Tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms išmoka vaikui iki 18 metų bus mokama, nevertinant šeimos pajamų. Bus  mokamos dar dvi naujos išmokos – besimokančio asmens vaiko priežiūrai iki 1 metų ir gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – iki 2 metų. Besimokančio asmens vaiko priežiūrai…

Skaityti


Dėl šildymo kompensacijos prašymų teikimo terminų

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog sekmadienis (balandžio 30 d.) yra paskutinė diena, kai galima teikti prašymą dėl šildymo kompensacijos už 2022–2023 m. šildymo sezoną, už laikotarpį nuo 2022-ųjų spalio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis nuo gegužės 1 d. bus galima prašyti šildymo išlaidų kompensacijos tik už du praėjusius mėnesius, t. y. teikiant prašymą kompensacijai gauti nuo 2023 m. kovo 1 d., kai kreipiamasi gegužės mėn. arba nuo 2023 m. balandžio 1 d., kai kreipiamasi birželio mėn.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-27 07:49