Aktualijos

Gyventojų apklausa dėl administracinės naštos mažinimo socialinių paslaugų srityje

Gyventojų apklausa dėl administracinės naštos mažinimo socialinių paslaugų srityje. Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Violeta Labanauskaitė

Skaityti


Papildytas atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A-416 papildytas atvejo vadybininkų sąrašas:   Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704   Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė   Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 610 82 608 Elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected]. Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45…

Skaityti


Atnaujintas atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A-332 patvirtintas naujas atvejo vadybininkų sąrašas:   Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas 1. Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704 Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 1.1. Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 610 82 608 Elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected].…

Skaityti


Būsto pritaikymas vaikams su negalia

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 patvirtinto Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metams tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu numatoma pritaikyti būstą vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Panevėžio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2018 m. būstams pritaikyti skirta 4 019,28 Eur. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 140 bazinės socialinės išmokos…

Skaityti


Atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-297 patvirtintas socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:   Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas 1.   Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704   Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 1.1.       Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė     Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 679 20 544 El. p. [email protected]

Skaityti


Sudaryta paslaugų teikimo sutartis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams aprašo patvirtinimo“ 3 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 4 d. sudarė Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, kai mirties faktas buvo nustatytas Panevėžio rajono savivaldybėje, sutartį Nr. FS-156 su UAB „Ramybės takas“.

Skaityti


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai

Seimas 2017-12-05 priėmė  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-821 (užregistruotas TAR 2017-12-13, Nr. 20024). Priimtas įstatymas įsigalioja 2018-01-01. Atsižvelgiant į Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo datą, skubos tvarka yra rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuris artimiausiu metu bus pateiktas derinti. Pagrindiniai Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams…

Skaityti


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Išmokų vaikams įstatymo nauja redakcija

Seimas 2017-12-05 priėmė  Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-822 (įstatymas išdėstytas nauja redakcija) (užregistruotas TAR 2017-12-18, Nr. 20326). Įstatymas įsigalioja 2018-01-01.  Pagrindiniai Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai: Įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų: – 0,79 BSI dydžio (30,02 Eur) išmoka per mėnesį  – visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai) kaip universali išmoka. Atkreiptinas dėmesys, kad universalią išmoką (30,02 Eur) turi teisę gauti ne tik šeimoje auginami ir (ar) globojami…

Skaityti


Atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-297 patvirtintas socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:   Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas 1.   Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704   Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 1.1.       Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė     Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 679 20 544 El. p. [email protected]

Skaityti


Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kopensacijos gavimo tvarka

Kompensacijos gavėjai: 1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. 2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai. 3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte. 4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys. Kompensacijų skyrimas…

Skaityti


Dėl šildymo kompensacijos prašymų teikimo terminų

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog sekmadienis (balandžio 30 d.) yra paskutinė diena, kai galima teikti prašymą dėl šildymo kompensacijos už 2022–2023 m. šildymo sezoną, už laikotarpį nuo 2022-ųjų spalio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis nuo gegužės 1 d. bus galima prašyti šildymo išlaidų kompensacijos tik už du praėjusius mėnesius, t. y. teikiant prašymą kompensacijai gauti nuo 2023 m. kovo 1 d., kai kreipiamasi gegužės mėn. arba nuo 2023 m. balandžio 1 d., kai kreipiamasi birželio mėn.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-27 07:49