Aktualijos

Atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-297 patvirtintas socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:   Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas 1.   Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704   Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 1.1.       Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė     Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 679 20 544 El. p. [email protected]

Skaityti


Sudaryta paslaugų teikimo sutartis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams aprašo patvirtinimo“ 3 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 4 d. sudarė Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, kai mirties faktas buvo nustatytas Panevėžio rajono savivaldybėje, sutartį Nr. FS-156 su UAB „Ramybės takas“.

Skaityti


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai

Seimas 2017-12-05 priėmė  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-821 (užregistruotas TAR 2017-12-13, Nr. 20024). Priimtas įstatymas įsigalioja 2018-01-01. Atsižvelgiant į Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo datą, skubos tvarka yra rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuris artimiausiu metu bus pateiktas derinti. Pagrindiniai Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams…

Skaityti


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Išmokų vaikams įstatymo nauja redakcija

Seimas 2017-12-05 priėmė  Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-822 (įstatymas išdėstytas nauja redakcija) (užregistruotas TAR 2017-12-18, Nr. 20326). Įstatymas įsigalioja 2018-01-01.  Pagrindiniai Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai: Įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų: – 0,79 BSI dydžio (30,02 Eur) išmoka per mėnesį  – visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai) kaip universali išmoka. Atkreiptinas dėmesys, kad universalią išmoką (30,02 Eur) turi teisę gauti ne tik šeimoje auginami ir (ar) globojami…

Skaityti


Atvejo vadybininkų sąrašas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-297 patvirtintas socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:   Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Darbo laikas 1.   Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio r. sav., Ramygala, Dariaus ir Girėno g. 28 Tel. 8 682 18 704   Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 Penktadienis 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 1.1.       Atvejo vadybininkė Rasa Meškauskienė     Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 411 kab. Tel. 8 679 20 544 El. p. rasa.mes[email protected]

Skaityti


Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kopensacijos gavimo tvarka

Kompensacijos gavėjai: 1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. 2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai. 3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte. 4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys. Kompensacijų skyrimas…

Skaityti


Šalpos pensijos skyrimo tvarka

ŠALPOS PENSIJOS SKYRIMO TVARKA   Šalpos pensijos skiriamos: Neįgaliems vaikams: Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų): Tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis: Motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų: Kitiems, aukščiau neišvardintiems asmenims: sunkaus neįgalumo – 2 bazinės pensijos; vidutinio neįgalumo – 1,5 bazinės pensijos; lengvo neįgalumo – 1 bazinė pensija. netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo – 2 bazinės pensijos; netekusiems 60 –…

Skaityti


Šalpos kompensacijos gavimo tvarka

Šalpos kompensacijos dydis —1,5 bazinės pensijos. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos kompensaciją: Tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų. Motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų. Šalpos kompensacijų skyrimo ir mokėjimo sąlygos: Šalpos kompensacijos 1 ir 2 punkte nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis,…

Skaityti


2017 metais – daugiau pagalbos šeimoms

Nuo šių metų pradžios įsigaliojusios naujovės socialinės apsaugos srityje išplėtė vaiko išmokas gaunančių šeimų ratą, padidino išmokas. Auginantys ar globojantys vieną ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų nuo sausio gaus vadinamuosius „vaiko pinigus“ – ši suma dabar yra 15,2 euro per mėnesį. Išmoka bus skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (153 eurai). Tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms išmoka vaikui iki 18 metų bus mokama, nevertinant šeimos pajamų. Bus  mokamos dar dvi naujos išmokos – besimokančio asmens vaiko priežiūrai iki 1 metų ir gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – iki 2 metų. Besimokančio asmens vaiko priežiūrai…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-16 15:53