Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimui skirta 40 tūkst. Eur

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitoje nurodoma, kad komisija, kuriai vadovauja Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Kuliešienė, praėjusiais metais išnagrinėjo 37 ūkio subjektų prašymus suteikti paramą.

Iš Savivaldybės biudžeto smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimui 2020 m. skirta 40 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 24,3 tūkst. Eur.

Iš jų – per 7 tūkst. Eur skirta 6 įmonėms kreditų palūkanoms kompensuoti, beveik 11 tūkst. Eur – 6 įmonėms dalyvavimo mugėse, parodose ir kituose renginiuose išlaidoms padengti,  1,4 tūkst. Eur − 12 naujai įregistruotų įmonių įsteigimo išlaidoms padengti,  1,2 tūkst. Eur – 5 įmonėms dalyvavimo darbuotojų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų išlaidoms padengti, 1,5 tūkst. Eur panaudoti informacijos ir konsultacijų teikimo verslo kūrimo bei plėtojimo klausimais paslaugai pirkti. 2,5 tūkst. Eur skirta renginiui „Geriausios Panevėžio rajono įmonės“ organizuoti.

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2021 metų sąmata. Nuspręsta ir šiais metais verslui remti skirti 40 tūkst. Eur.

Kreditų palūkanoms kompensuoti skirta 7 tūkst. Eur; mugių, parodų ir kitų renginių išlaidoms padengti – 13 tūkst. Eur; darbuotojų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų išlaidoms padengti – 2 tūkst. Eur; naujai įregistruotų įmonių įsteigimo išlaidoms padengti – 2 tūkst. Eur; už įkurtas darbo vietas, gavus valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Užimtumo tarnybos administruojami projektai) – 300 Eur; informacijos ir konsultacijų teikimo verslo kūrimo bei plėtojimo klausimais paslaugai pirkti – 1 500 Eur; negyvenamųjų patalpų išlaidoms kompensuoti – 10 200 Eur.


Savivaldybės informacija