Skelbimas apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Informuojama, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos ir pagalbinių pastatų statybos vietai parinkti).
Projekto tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastro Nr. 6655/0003:0034), esančio Panevėžio r., Paįstrio sen., Abukauskynės k.5A išskirti užstatymo zoną t.y. parinkti vietą ūkininko sodybos bei pagalbinių ūkio pastatų statybai. Siekiant šio tikslo, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Parinktoje sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą, pagalbinius ir ūkinius pastatus.
Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka.
Planavimo organizatorius – V.K..
Plano rengėjas- UAB „Geodera“ J. Žemgulio g. Nr. 46, Panevėžys, tel. 867540388 Matininkas Donatas Rapkevičius.
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti, pateikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus raštu, nurodant vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, UAB „Geodera“ firmoje J. Žemgulio g. Nr.46-207, Panevėžyje 2024 m. balandžio 10 d. iki 2024 balandžio 25 d. nuo 8 iki 17 val. Viešas svarstymas
vyks 2024 m. balandžio 25 d.15 val. Panevėžio m. sav. UAB „Geodera“ firmoje J. Žemgulio g. Nr.46-207 kab.


Architektūros skyriaus informacija