Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-453 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A-416 „Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų finansavimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo“, skelbiame patikslintą finansuojamų projektų idėjų sąrašą.

Ačiū visiems aktyviai balsavusiems ir palaikiusiems patikusias iniciatyvas. Negavusiuosius finansavimo kviesime bandyti kitais metais.

Finansuojamų projektų idėjų sąrašas  


Savivaldybės informacija 

image_print