Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla išnuomoja Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą – 403,35 kv. m pastatą – mokyklą (inventorinis Nr. 251010008, unikalus Nr. 4400-0029-0224, įsigijimo savikaina 68 883,21 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), 112,00 kv. m pastatą – ūkinį pastatą (inventorinis Nr. 251010010, unikalus Nr. 4400-0029-0324, įsigijimo savikaina 432,11 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), kitus inžinerinius statinius – lauko tualetą (inventorinis Nr. 251010007, unikalus Nr. 4400-0029-0446, įsigijimo savikaina 498,15 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), esančius Lėvens g. 4, Karsakiškio k., Panevėžio r. sav., vaikų ugdymo veiklai vykdyti.

Pradinė nuomos kaina – 0,61 Eur per mėnesį už 1 kv. m.

Nuomos terminas – 3 metai.

Dokumentai pateikiami nuo 2022 m. gegužės 9 d. 9.00 val. iki 2022 m. gegužės 20 d. 14.00 val. užklijuotame voke adresu Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r. sav. arba registruotu laišku paštu adresu Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r. sav.

Kontaktinis asmuo – Paliūniškio pagrindinės mokyklos ūkvedė Greta Jankuvienė, tel. +370 610 44324, el. p. paliuniskiomokykla@gmail.com.

Komisijos posėdis įvyks 2022 m gegužės 23 d. 10.00 val. Paliūniškio pagrindinėje mokykloje (Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r. sav.).

Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti Viešo nuomos konkurso sąlygose čia


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė

 

image_print