Siūlykite kandidatūras Geriausio metų kultūros darbuotojo vardui gauti

image_print

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kviečia juridinius ir fizinius asmenis iki kovo 1 d. teikti kandidatūras Panevėžio rajono geriausio Metų kultūros darbuotojo vardui suteikti.

Siūlymus siųsti e. paštu savivaldybe@panrs.lt arba adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, geriausio Metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo komisijai.

Vardo suteikimo tikslas – įvertinti per metus savo kultūrine veikla nusipelniusius Panevėžio rajono kultūros ir meno darbuotojus skatinant juos tolesnei aktyviai kūrybinei veiklai.

Teikiant siūlymą, turi būti nurodyta: kandidato vardas, pavardė; darbovietė, pareigos; gimimo data ir vieta; kandidato veiklos aprašas ir charakteristika pagal atrankos kriterijus;  rekomendaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, parašas.

Geriausią metų kultūros darbuotoją renka Savivaldybės tarybos patvirtinta geriausio Metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo komisija, vardą tvirtina Savivaldybės taryba.

Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai:

  • aktyvus ir inovatyvus darbas, meno mėgėjų kolektyvo (-ų) pasiekimai konkursuose;
  • aktyvus ir kūrybiškas darbas kultūros įstaigoje, reikšmingų renginių organizavimas;
  • kultūros darbuotojo parengti ir išleisti kultūros, meno, mokslo leidiniai;
  • kvalifikacijos renginiai (parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos, vesti kvalifikacijos tobulinimo seminarai), viešos paskaitos įvairioms bendruomenėms, autentiškos patirties sklaida, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
  • neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimas, naujausių neformaliojo ugdymo principų, metodų taikymas, nuveikto darbo refleksija, įgyvendinant ugdymo per kultūrą ir meną tikslus ir uždavinius;
  • aktyvus bendruomenės narių įtraukimas į kultūrinę veiklą, vieša veikla, pristatanti kultūros įstaigą ar rajoną;
  • etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno puoselėjimas;
  • aktyvus ir rezultatyvus įvairių kultūrinių bei socialinių projektų teikimas bei jų įgyvendinimas.

Geriausio metų kultūros darbuotojo vardas skelbiamas ir diplomas įteikiamas kasmet balandžio 15-ąją, minint Kultūros dieną.

Kviečiame aktyviai dalyvauti teikiant kandidatūras.