Savivaldybės politikus verslininkai įtikinėjo bioreaktoriaus nekenksmingumu

Panevėžio rajono meras Antanas Pocius inicijavo savivaldybės tarybos politinių partijų lyderių bei žemės ūkio bendrovės „Ekoternum“, planuojančios  Panevėžio rajone, Velžio seniūnijoje, netoli Velželio statyti biodujų jėgainę, atstovų susitikimą.

Savivaldybės tarybos opozicijai atstovavo jos lyderis Algirdas Kazimieras Budrys, Petras  Nevulis, valdantiesiems – Antanas Pocius, Laura Mackevičienė ir Povilas Žagunis. Visi vieningai pritarė, kad privaloma įsiklausyti į gyventojų baimes dėl  statinio galimo neigiamo poveikio jų gyvenimams: kvapų, taršos, nuotekų, triukšmo.

Prieštaravimas dėl bioreaktoriaus statybos, kurį pasirašė beveik pusantro tūkstančio gyventojų, savivaldybei pateiktas šių metų pradžioje.

Pasak ŽŪB „Ekoternum“ vadovo Donato Jurkonio, tokia jėgainė, kurioje pagrindinė žaliava – smulkinti šiaudai, Baltijos šalyse būtų pati pirmoji. „Mėšlo, kuris sudarytų labai mažą žaliavos procentą, sandėliuoti neplanuojama, atvežtas jis patektų tiesiai į gamybos procesą. Atgabentas skystas mėšlas būtų perpumpuojamas į uždarą rezervuarą ir biodujų gamyba vyktų bioreaktoriuje. Į Velželį turėtų važiuoti ekskursijos pasižiūrėti ekologinio biodujų išgavimo proceso“, – verslininkas politikus įtikinėjo biodujų jėgainės nekenksmingumu.

Apie būsimą statinį verslininkai politikų paprašė padėti pabendrauti su kol kas „nesikalbančiais“ gyventojais apie galimą tiesioginę naudą jų bendruomenėms, gerbūviui, apie jų dalyvavimą bioreaktoriaus ūkinėje veikloje rengiant monitoringus ir kitaip. Pasak statytojų, gyventojams jie turi ir daugiau pasiūlymų.

Savivaldybės meras A. Pocius sako, kad politikai, atstovaujantys Panevėžio rajono gyventojams, yra už inovacijas rajone, todėl pasiūlė verslininkams kviesti velžiečius dialogui apie bendrus tikslus ir priemones juos pasiekti, apie bendradarbiavimą siekiant abiems pusėms naudingo rezultato.  


Savivaldybės informacija