Savivaldybės atstovai dalyvavo renginyje apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Panevėžio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Vaclovas Krikščiūnas, narys Alfonsas Bakšys bei Etikos komisijos pirmininkas Jonas Masiokas, narės Genė Jakaitienė ir Jūratė Januškienė, savivaldybės vicemeras Edmundas Toliušis, Personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičienė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos kartu su Vyriausios tarnybinės etikos komisija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VšĮ Valdymo koordinavimo centru organizuotame renginyje „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo svarba savivaldoje“.

Renginio metu aptartos rizikingiausios vietos savivaldos sritys, korupcijos rizikų jose valdymas, stiprintos kompetencijos viešųjų ir privačių interesų derinimo, interesų konfliktų valdymo srityje, analizuota vidaus audito ir kontrolės svarba antikorupcinės aplinkos kūrimui savivaldybėje, susipažinta su savivaldybių valdomų įmonių gerąja praktika vertinant jų skaidrumą.

„Mokymai naudingi ir vertingi, ypač praktiniai pavyzdžiai aptariant prevencijos priemonių įgyvendinimą kitose savivaldybėse. Kuriant korupcijai atsparią aplinką Panevėžio rajono savivaldybėje, rekomendacijas ketiname pritaikyti visų savivaldybės institucijų lygių veikloje“, – sakė vicemeras E. Toliušis.


Savivaldybės informacija