Rusijos invazijos sukaktis paminėta solidarumo su kovojančia Ukraina dvasia

Šiandien Panevėžio rajono savivaldybėje vyko renginys, skirtas antrosioms Rusijos vykdomo karo Ukrainoje metinėms ir beveik 10 metų trunkančiam Ukrainos pasipriešinimui Rusijos okupacinėms pajėgoms atminti.

Savivaldybės didžiojoje salėje susirinkusiems administracijos, seniūnijų darbuotojams pademonstruotas Daliaus Abario videofilmas, kuriame atskleidžiama kovojančios Ukrainos realybė – šalies agresorės atakų, apšaudomų miestų, griūvančių pastatų vaizdai, artimųjų netektį patyrusių žmonių skausmas, pamintas žmogiškumas.

Nepaisant viso šio košmaro, karo atspindžių fone išreikštas ukrainiečių tikėjimas, kad pavyks apginti nuožmaus užpuoliko niokojamą šalį, išsaugoti savo istorines šaknis.

Filmo vaizdus lydėjo jaudinanti muzika – lietuvių kompozitoriaus Donato Bukausko kūrinys „Malda už taiką“, sukurtas prasidėjus karui Ukrainoje.

Sveikinimo kalboje meras Antanas Pocius apžvelgė Ukrainos kovų už laisvę ir nepriklausomybę kelią. Savivaldybės vadovas akcentavo, kad nesiliaujančioje karinių veiksmų ir tautos pasipriešinimo agresoriui virtinėje kartais imame priprasti prie siaubo realybės, nebe taip jautriai reaguoti ir pavargti nuo karo vaizdų.

„Svarbiausia, kad tai netaptų kasdienybės rutina, todėl kviečiu – nepraraskime budrumo, remkime Ukrainą, darykime viską, kas yra mūsų galioje, kad karas baigtųsi, kad liautųsi nekaltų žmonių žudynės“,– sakė meras ir pakvietė karo aukas pagerbti tylos minute.

Jautriais žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Panevėžio rajono savivaldybės draugė Olha Aheieva, Poltavos regiono vaikų visuomeninės organizacijos „Століття краси“ direktorė.

O. Aheieva, aktyviai įsiliejusi į Panevėžio rajono socialinį ir kultūrinį gyvenimą, įnešė didelį indėlį kuriant kultūrinius Panevėžio rajono ir Poltavos regiono ryšius.

Ukrainietė padėkojo Panevėžio rajono savivaldybei už solidarumą su jos gimtąja šalimi, mezgamus tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, nuo pat karo pradžios vykstančias palaikymo akcijas, teikiamą humanitarinę pagalbą.

Pasak jos, kare už savo šalies laisvę Ukrainai toks palaikymas yra neįkainojamas, ir dėkingumas už tai visiems laikams liks tautiečių širdyse.

„Nuoširdžiai dėkojame, kad Panevėžio krašte atradome saugumą, kad čia galime jaustis kaip namuose“,– sakė O. Aheieva.

Motinos ukrainietiškus žodžius vertė per dvejus metus puikiai lietuvių kalbą išmokęs jos keturiolikmetis sūnus.

Renginio pabaigoje nuskambėjo Ukrainos himnas.

Panevėžio rajono savivaldybė nuo pat karo pradžios palaiko už savo laisvę kovojančią šalį: svetingai priima karo pabėgėlius, teikia jiems visokeriopą pagalbą.  Užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su Radichevo savivaldybe bei Poltavos regionu, teikiama humanitarinė pagalba, vyksta palaikymo akcijos.


Savivaldybės informacija