2023 m. rugpjūčio 23 d. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis, kuriame bus svarstomas Upytės, Tarnagalos piliakalnio su papiliu (u. k. 37459), Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Tarnagalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti vertingąsias savybes, neapibrėžti apsaugos zonos (piliakalnis su papiliu patenka į Upytės istorinį draustinį)).

Statusas – Inicijuotas skelbti valstybės saugomu Nuoroda į darbotvarkę teikiama https://kpd.lrv.lt/lt/naujienos/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-iv-2023-08-23-nuotolinis-posedis .

Vertinimo tarybos posėdžio pradžia 13.00 val.

Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 61561626.


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

image_print