Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20, 20A, 20B, 22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas trijų sklypų sujungimas (Šilagalio g. 20, 20A, 20B, Pažagienių k.) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22, Pažagienių k.) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, detaliojo plano koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A-408 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“,  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A-577 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A-499 „Dėl detaliųjų planų koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Planavimo tikslai: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-385 „Dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0001:92, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., detaliojo plano koregavimo projekto patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas, kurio tikslas: sujungti tris sklypus (Šilagalio g. 20, 20A, 20B, Pažagienių k.) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22, Pažagienių k.) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 582 946, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. [email protected]).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. rugsėjo 19 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Panevėžio rajono savivaldybės patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir Panevėžio seniūnijos patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Viešas svarstymas numatomas 2022 m. spalio 3 d. 10 val. plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 82A, Šiaulių m.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


Architektūros skyriaus informacija