„Rail Baltica“: gyventojai prieštarauja papildomos vėžės tiesimui Panevėžio rajone

Panevėžio rajono savivaldybėje rugpjūčio 10 dieną vyko viešas susirinkimas, kuriame buvo aptariamos ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica” geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazgo alternatyvos.

Susirinkimas organizuotas Panevėžio rajono savivaldybės iniciatyva, reaguojant į gyventojų  reiškiamą susirūpinimą  dėl  pirmosios alternatyvos, pagal kurią tarptautinę keleivių stotį planuojama įrengti Panevėžio miesto pakraštyje, šalia Nausodės kaimo.

Vėžė, kurią planuojama tiesti per tankiai apgyvendintas  priemiestines teritorijas, liečia įvairias interesų grupes ir gyventojų bendruomenes, kelia daug klausimų.

Siekiant kuo anksčiau ir tiksliau juos išsiaiškinti, į susirinkimą pakviesti projekto planuotojai, rengėjai ir vykdytojai – LR susisiekimo ministerijos, AB „LTG Infra”, UAB „Kelprojektas” atstovai.

Išgirsti atsakymų į rūpimus klausimus atvyko Panevėžio rajono gyventojai, žemės ūkio bendrovių, sodų bendrijų, kaimo bendruomenių atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, kurių gyvenamieji namai, žemės sklypai patenka į geležinkelio vėžės plėtros teritoriją arba ribojasi su ja.

Susirinkime dalyvavo Panevėžio rajono ir miesto savivaldybės vadovai, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai, Seimo narė Guoda Burokienė.

Projekto rengimo eigą nuo 2011 m. apžvelgė AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ valdymo projektų įgyvendinimo vadovas Mantas Kaušyla.

UAB „Kelprojektas” atstovė Agnė Peikštenienė pristatė visas tris alternatyvas, pateikė jų palyginimus ekonominiu, socialiniu  bei aplinkosauginiu aspektais, išdėstė prognozuojamų keleivių srautų, kelionės laiko sąnaudų skaičiavimus.

Pirmoji, brangiausia, kuri kainuos beveik 0,5 mlrd. Eur, alternatyva pristatyta kaip palankiausia ir kurianti didžiausią vertę, tačiau gyventojai tam kategoriškai prieštaravo.

Savo poziciją jie motyvavo šios vėžės žala gamtai: miškams, kuriuos teks kirsti, Sanžilės kraštovaizdžio draustiniui; milžiniška finansine išraiška, kuri, gyventojų teigimu, neadekvati kelionės laiko sąnaudoms; neišnaudojama kitų alternatyvų galimybe pasinaudoti esama infrastruktūra; neigiamu poveikiu gyventojams ir žemės ūkio bendrovėms, finansine ir moraline žala, kt. argumentais.

Didelį susirūpinimą žmonėms kelia tai, kad tiesiant vėžę, bus nugriauti jų gyvenamieji namai, kiti pastatai, paimti žemės sklypai, sodai.

Prieš šios alternatyvos įgyvendinimą pasisakė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs ilgametis meras Povilas Žagunis, Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas.

Pasibaigus susirinkimui gyventojai parašė kreipimąsi  Finansų, Teisingumo, Aplinkos ministerijoms, Prezidentūrai, Seimui, Seimo narei G. Burokienei, jame išdėstė savo poziciją bei prašymą ją palaikyti.

Panevėžio rajono savivaldybės vadovai palaiko gyventojų reikalavimą ir išreiškia poziciją keleivių stotį statyti Gustonyse arba ieškoti kitų, visoms pusėms priimtinų, alternatyvų.

Primename, kad susipažinti su parengtu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus dar galima iki 2023 m. rugpjūčio 16 d.

Daugiau apie dokumentą ir pasiūlymų teikimą čia (nuoroda aktyvi iki rugpjūčio 18 d.).

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugpjūčio 17 d. 16 val. Panevėžio miesto savivaldybės patalpose adresu Laisvės a. 20, Panevėžys. Po susirinkimo pasiūlymai nebus priimami.


Savivaldybės informacija