Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų (LLI-539 Tour de Crafts)“ 2021 m. rugpjūčio 2-3 d. ir rugpjūčio 9-10 d. Anykščių menų inkubatoriuje vyko teoriniai mokymai, į kuriuos kviesti vietos amatininkai, menininkai bei kūrėjai.

Entuziastingai nusiteikę dalyviai sėmėsi žinių bei patirties šiomis temomis: „Turizmo tendencijos: patirties turizmas ir suasmeninti patirčių modeliai, unikalumo paieškos ir kūrybinių patirčių įskaitmeninimas“, „Prekės ženklo naudojimas – kaip tapti matomais ir atpažįstamais internete“, „Skaitmeninė komunikacija“, „Komunikavimas ir reklama Facebook“, „Reklama Google“, kurias profesionaliai atskleidė dėstytojos dr. Rasa Levickaitė, dr. Dominyka Venciūtė bei skaitmeninės komunikacijos specialistas Justas Tekutis. Mokymus lydėjo įtraukios, interaktyvios praktinės užduotys, gyvybingos dalyvių ir lektorių diskusijos, dalijimasis gerąja patirtimi.

Šie mokymai – tai tik viena iš kartu su partneriais – Latgalės planavimo regionu (Latvija), Preili bei Balvi savivaldybėmis (Latvija), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo paramos centru (Latvija) ir Anykščių menų inkubatoriumi – įgyvendinamo projekto dalių. Dar laukia tarpsektorinės, keramikos, darbo skaitmeninėse platformose, medžio apdirbimo, nacionalinio kostiumo bei muzikos instrumentų gamybos kūrybinės dirbtuvės kiekvieno iš projekto partnerių objektuose, amatų mugės, bendro turizmo produkto „Tour de Crafts“ kūrimas ir kitos projekte numatytos veiklos siekiant skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Lietuvos bei Latvijos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, pritraukiantį turistų susidomėjimą.

Daugiau apie projektą: https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2021/05/amatininkyste_lt.pdf

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Informacija apie 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą: https://latlit.eu/

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo: projekto koordinatorė Miglė Bražėnienė, tel. +370 45 581 707, el. p. migle.brazeniene@panrs.lt


Savivaldybės informacija 

image_print