Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Žvalgų g. VEL-69, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Žvalgų g. VEL-69, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas‘‘ projektiniai pasiūlymai. Statinio statybvietės adresas Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., Žvalgų g.. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta) Susisiekimo komunikacijos:…

Skaityti


Vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai – Linoniai Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai – Linoniai Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas‘‘ projektiniai pasiūlymai. Statinio statybvietės adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai – Linoniai. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima…

Skaityti


Gardino g. PAN-181, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Gardino g. PAN-181, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas ‘‘ projektiniai pasiūlymai. Statinio statybvietės adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Gardino g. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta) Susisiekimo…

Skaityti


Pušynėlio g. PAN-179, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Pušynėlio g. PAN-179, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas‘‘ projektiniai pasiūlymai. Statinio statybvietės adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Pušynėlio g.. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Piniavos kaime

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Vieno buto gyvenamojo namo Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas rekonstrukcijos projektas “. Statinio adresas – Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas, žemės sklypo kadastro Nr. 6655/0001:208. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamosios paskirties vienbučiai pastatai. Statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – neypatingas statinys. Projektuotojas – IĮ R.…

Skaityti


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų…

Skaityti


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 428 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo…

Skaityti


Kviečiame susipažinti su kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų Kairių k. statybos projektiniais pasiūlymais

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų, Raguvos g. 2, Kairių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Kairių k., Raguvos g. 2. Bokštų pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžinerinių statiniai. Projektinius pasiūlymus…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo techninį projektą

Informuojame, kad numatoma atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo  Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., techninį projektą.     Planuojama pastato rekonstravimo vieta – Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., kadastrinis Nr.6690/0007:49 Velžio m.k.v.,  unikalus Nr. 6690-0007-0049. Statinių naudojimo paskirtis – negyvenamoji. Statybos rūšis – rekonstravimas. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Projektuotojas – UAB „Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys, mob.: 867177360, el. paštas: [email protected] Statytojas: Panevėžio r. Velžio gimnazija, Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel.:…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinio statinio – rezervuarų 2I1G ir 3I1G ir prekybos paskirties pastato operatorinės 1H1G su stogine 4I1G rekonstravimo projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Tilto g. 35, Krekenava, Panevėžio r., kad. Nr. 6648/0004:20 Naujarodžių k.v.;  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis 7.3 – Prekybos paskirties pastatas – operatorinė; 7.17 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – stoginė; 9.1. Naftos tinklai; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas,…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14