Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Dviejų butų gyvenamojo namo, Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Dviejų butų gyvenamojo namo, Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6655/0004:601, Paliūniškio k.v. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.2. Gyvenamosios paskirties (dviejų butų)…

Skaityti


Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Žagienio g. 15, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Objekto pavadinimas: „ Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Žagienio g. 15, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas “. Statybos adresas: Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Žagienio g. 15 Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas, pagalbinio ūkio pastatas Projektuotojas: UAB “Bertauskio projektai ”, (Eitkūnų g. 8B-2, LT-48181 Kaunas, direktorius Mantas Bertauskis, tel.nr.: +37062061131, el. p.: [email protected]) Projekto vadovas, autorius – Mantas Bertauskis (el. p.: [email protected]), projektą parengė – Jonas Beleška. Statytojas: M. M.. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. statybos projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. statybos projektas”. Statinio statybvietės adresas: Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6677/0001:572. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Statinio naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamos paskirties pastatai. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinių kategorija – neypatingas; Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB “GA Projektai”, Įm. kodas 300008249, Siesrauto g.9, Panevėžys; Projekto vadovas Gintaras Aleliūnas (atest. Nr. A1149), tel: Nr.: 8 687 82958; el. p.:…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4, paprasto remonto projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų   Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4, paprasto remonto projektas. Statinių statybvietės adresas ar žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g.4, kad. Nr. 6690/0009:0046. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamosios paskirties (vieno buto)…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti vieno buto gyvenamojo namo Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. projektas. Statinio statybvietės adresas: Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6613/0005:534. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Statinio naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamos paskirties…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo, Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen. Panevėžio r. sav. statybos projekto, projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo, Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“. Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Statybvietės adresas: Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. (žemės sklypo kad. Nr. 6677/0005:331). Žemės sklypo naudojimo…

Skaityti


Vieno buto gyvenamo namo, Žalioji g. 39, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., rekonstrukcijos projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti “Vieno buto gyvenamo namo, Žalioji g. 39, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., rekonstrukcijos projektas”. Statinio adresas: Žalioji g. 39, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6690/0001:39 Velžio k.v. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno…

Skaityti


Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. statybos projektas

Projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. statybos projektas Statybos rūšis: nauja statyba; Statinio būsima kategorija: neypatingasis statinys; Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: gyvenamoji (vieno buto) pastatai; Adresas: Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro numeris: 6682/0001:471. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Žemės sklypo plotas:  4764 m2; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio…

Skaityti


Naujo geležinkelio ruožo nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinės sienos statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019-06-14 Nr. 8.1/2019-04), ruožo Ramygala – Berčiūnai (DPS1), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS Adresas: Ramygala – Berčiūnai (DPS1), Panevėžio raj. sav. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams: 6624/8001:1; 6603/8001:3; 6603/8001:4; 6684/8001:1; 6685/8001:1; 6677/8001:1; 6644/8001:1; 6646/8001:3; 6646/8001:4; 6646/8001:2. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams: 6603/7001:21; 6603/7001:15; 6603/7001:14; 6624/7001:17; 6603/7001:9; 6603/7001:12; 6603/7001:20; 6603/7001:10; 6603/7001:11; 6603/7001:13; 6603/7001:18; 6603/7001:18;  6603/7001:8; 6603/7001:16; 6603/7001:17; 6684/7001:6; 6685/7001:4; 6684/7001:5;  6684/7001:4; 6684/7001:7; 6685/7001:6; 6685/7001:5; 6685/7001:7;…

Skaityti


Parengti sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k.,Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai. Statybos adresas: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav..  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6621/0002:280 Garuckų. k. v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos Statinio…

Skaityti