Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Sandėlio pastato paskirties keitimo į gamybos pastatą Žibučių g. 24, Krekenavos sen., Panevėžio raj., paprastojo remonto projektas

1. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Žibučių g. 24, Krekenavos sen., Panevėžio raj. 1.1. Statinio pavadinimas – gamybos pastatas 1.2. Statybos rūšis – paprastasis remontas 1.3. Statinio kategorija – ypatingasis 1.4. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai 1.5. Žemės sklypo kadastrinis numeris – 6629/0003:411 Krekenavos k.v. 1.6. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita 1.7. Naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo obj. teritorijos 1.8. Žemės sklypo plotas – 21147,00 m2 2. Projektuotojas – Dainius Urbonas, ind. veikla Nr.: 434327, J. Žemgulio g. 46-209 kab., el. paštas…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų Panevėžio r., sav., Velžio sen., Velželio k., Paupio g.16, projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų  Panevėžio r., sav., Velžio sen., Velželio k., Paupio g.16, projektas.  Statinių statybvietės adresas ar žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r., sav., Velžio sen., Velželio k., Paupio g.16. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, būsima – gyvenamosios…

Skaityti


Pranešimas apie parengtus „Magistralinio dujotiekio DN500 Ivacevičiai–Vilnius–Ryga atkarpų Pamarliškių k. Bobkalnio k., Tutiškių k., Paežerio I k., Vaivadų k., Trakiškio k., Tekoriškio k. Sutkūnų k., Vabalų k., Aukštuolių k., DN150 atšakos Plukių k., Panevėžio raj. sav., rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus

Adresas: Pamarliškių k., Bobkalnio k., Tutiškių k., Paežerio I k., Plukių k., Vaivadų k., Trakiškio k., Tekoriškio k., Sutkūnų k., Vabalų k., Aukštuolių k. Panevėžio raj. sav. sklypuose Nr. 6655-0004-0268, 6655-0005-0119, 6655-0005-0006, 6655-0005-0063, 6655-0005-0064, 6655-0005-0173, 6682-0002-0020, 4400-0223-1810, 4400-0829-2084, 6682-0002-0070,  6682-0002-0251, 4400-0192-9586,  6682-0002-0342, 4400-0827-4875, 6682-0002-0210, 6682-0002-0202, bei valstybinio fondo žemė Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Dujų tinklai (magistralinis dujotiekis) Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40,…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo, Algirdo g. 1, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo, Algirdo g. 1, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. 1. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Algirdo g. 1, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6655/0004:601, Dembavos k.v. 2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas). 3.…

Skaityti


Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Ryto g. 30a, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Ryto g. 30A (kadastro Nr.: 6613/0002:412 Dembavos m. k.v.) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Pagrindinė žemės paskirtis – Kita Žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB…

Skaityti


Dviejų butų gyvenamojo namo, Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Dviejų butų gyvenamojo namo, Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Vabalų g. 5, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6655/0004:601, Paliūniškio k.v. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.2. Gyvenamosios paskirties (dviejų butų)…

Skaityti


Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Žagienio g. 15, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Objekto pavadinimas: „ Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Žagienio g. 15, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas “. Statybos adresas: Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Žagienio g. 15 Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas, pagalbinio ūkio pastatas Projektuotojas: UAB “Bertauskio projektai ”, (Eitkūnų g. 8B-2, LT-48181 Kaunas, direktorius Mantas Bertauskis, tel.nr.: +37062061131, el. p.: [email protected]) Projekto vadovas, autorius – Mantas Bertauskis (el. p.: [email protected]), projektą parengė – Jonas Beleška. Statytojas: M. M.. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. statybos projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. statybos projektas”. Statinio statybvietės adresas: Parko g.27, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6677/0001:572. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Statinio naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamos paskirties pastatai. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinių kategorija – neypatingas; Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB “GA Projektai”, Įm. kodas 300008249, Siesrauto g.9, Panevėžys; Projekto vadovas Gintaras Aleliūnas (atest. Nr. A1149), tel: Nr.: 8 687 82958; el. p.:…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4, paprasto remonto projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų   Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4, paprasto remonto projektas. Statinių statybvietės adresas ar žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g.4, kad. Nr. 6690/0009:0046. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamosios paskirties (vieno buto)…

Skaityti


Vieno buto gyvenamojo namo Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti vieno buto gyvenamojo namo Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. projektas. Statinio statybvietės adresas: Senasis Vilniaus kelias 7B, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6613/0005:534. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Statinio naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamos paskirties…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14