Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas“. Statinio adresas:  Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r.. Žemės sklypas: – pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; – naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. Statybos rūšis:…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. statybos projektas

Projekto pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. statybos projektas. Statybos rūšis: naujo pastato statyba; Statinio kategorija: ypatingasis statinys; Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: sandėliavimo paskirties pastatai Adresas: Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro numeris: 6690/0004:271 ir 6690/0004:429 Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita ir žemės ūkio; Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos Žemės sklypo plotas:  32128 m2; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo…

Skaityti


Privažiavimo gatvės žemės sklype unik. Nr. 4400-5122-5875, adresu Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen., Pinigėlių I km. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti Privažiavimo  gatvės  žemės  sklype  unik.  Nr. 4400-5122-5875,  adresu Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km. statybos projekto  projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km. Žemės sklypo unikalūs  Nr.: 4400-5122-5875 Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos -keliai ( gatvės) Statybos rūšis – nauja…

Skaityti


Mokslo paskirties pastato, Alantos g. 37, Velžys, Panevėžio r., sav., priestato statybos projektas

Informuojame, kad numatoma atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato, esančio adresu Alantos g. 37, Velžys, Panevėžio r., sav. unikalus Nr. 4400-0412-6127 priestato statybos techninį projektą. Planuojama pastato rekonstravimo vieta – Alantos g. 37, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., unikalus Nr. 4400-0412-6127. Statinių naudojimo paskirtis – negyvenamoji. Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – neypatingasis statinys. Projektuotojas – UAB „Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys, mob.: 867177360, el. paštas:[email protected] Statytojas: Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis “Šypsenėlė”, Alantos g. 37,…

Skaityti


Administracinių patalpų dalies Nevėžio g. 15, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., paskirties keitimo į gyvenamąją, formuojant nekilnojamojo turto kadastro objektą, projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Administracinių patalpų dalies Nevėžio g. 15, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., paskirties keitimo į gyvenamąją, formuojant nekilnojamojo turto kadastro objektą, projektas“. Statinio adresas – Nevėžio g. 15, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6646/0002:233 Naujamiesčio k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita Žemės sklypo naudojimo…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato – degalinės su operatorine Pušaloto g. 251, Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti prekybos paskirties pastato – degalinės su operatorine Pušaloto g. 251, Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.    Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 251. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatas 12. kitos paskirties…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto, projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“. Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Statybvietės adresas: Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen.,…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g. 175, rekonstravimo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g. 175, rekonstravimo projektas Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Paskirtis: kita Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Prekybos paskirties pastatas (7.3.) Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173…

Skaityti


Kitos (fermų) paskirties pastatų Naujamiesčio g. 31, Degionių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., statybos ir rekonstravimo projektas

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas „KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATŲ NAUJAMIESČIO G. 31, DEGIONIŲ K., NAUJAMIESČIO SEN., PANEVĖŽIO R., STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ Statybos adresas: Naujamiesčio g. 31, Degionių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., sklypo kad. Nr. 6646/0002:468 Naujamiesčio k.v. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Žemės ūkio; Žemės sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; Pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastatų Naujamiesčio g. 31, Degionių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., statybos ir rekonstravimo projektas. Statinių…

Skaityti


Sandėlio pastato paskirties keitimo į gamybos pastatą Žibučių g. 24, Krekenavos sen., Panevėžio raj., paprastojo remonto projektas

1. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Žibučių g. 24, Krekenavos sen., Panevėžio raj. 1.1. Statinio pavadinimas – gamybos pastatas 1.2. Statybos rūšis – paprastasis remontas 1.3. Statinio kategorija – ypatingasis 1.4. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai 1.5. Žemės sklypo kadastrinis numeris – 6629/0003:411 Krekenavos k.v. 1.6. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita 1.7. Naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo obj. teritorijos 1.8. Žemės sklypo plotas – 21147,00 m2 2. Projektuotojas – Dainius Urbonas, ind. veikla Nr.: 434327, J. Žemgulio g. 46-209 kab., el. paštas…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14