Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informacija apie planuojamą administracinės paskirties pastato 1b1p, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav.,, rekonstravimą

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato 1b1p, sandėliavimo paskirties pastato 2f1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., rekonstravimo projektas Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: UAB „PA Group“, adresas: Raudondvario pl. 164A. Kaunas, tel. 8672006149, el paštas: info@pagroup.lt Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys: – Erikas Klinavičius, tel. 8 672 06149, el. p. erikas@pagroup.lt Statytojas: VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato, degalinės su operatorine, K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, degalinės su operatorine, K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Projektuojamo statinio statybvietės adresas – K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. (6644/0102:906 Molainių k.v.) Statinio paskirtis – Prekybos paskirties pastatas – degalinė su operatorine Projektuotojas – UAB „Rusnė“, įm.k. 132754130 Miško g. 30-78, Kaunas, tel. Nr.: +370 37 320 365, el. paštas: rima@rusne.lt Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato nr. 1450, el.paštas: rusne@rusne.lt, tel. Nr. +370 699 34205. Statytojas – UAB „Stateta“ įm.k.150040692, Kauno g. 1, Miklusėnų…

Skaityti


Žemės ūkio technikos prekybos pastatas ir automatinė degalinė Ramygaloje, Panevėžio r. sav

Informuojame, kad yra parengti ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PREKYBOS PASTATO IR AUTOMATINĖS DEGALINĖS RAMYGALOJE, PANEVĖŽIO R. SAV., (žemės skl. kad. nr. 6667/0003:129) STATinių PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Ramygala, Panevėžio r. sav. (žemės skl. kad. nr. 6667/0003:129) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė,…

Skaityti


Paslaugų paskirties, Dembavos g. 31A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.,

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Dembavos g. 31A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. Sklypo kadastrinis Nr. 6613/0002:325 Dembavos k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) (Komercinės paskirties objektų teritorijos) Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „TS Projects“, PV Daiva Vozbutė, tsprojektais@gmail.com,…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato – operatorinės, paslaugų paskirties pastato – automobilių plovyklos ir suskystintų gamtinių dujų talpyklos su kolonėlemis (modulio) Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Ramygalos g. 173, statybos projektas

Projekto pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO – OPERATORINĖS, PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO – AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS IR SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TALPYKLOS SU KOLONĖLEMIS (MODULIO) PANEVĖŽIO R. SAV., ŠILAGALIO K., RAMYGALOS G. 173, STATYBOS PROJEKTAS Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Ramygalos g. 173 Statinių paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatas, 7.4. paslaugų paskirties pastatas, 12. kitos paskirties inžinerinis statinys (pagal STR  01.03:2017) Statybos rūšis: Nauja statyba. Projektuotojas – UAB „Rusnė“, įm. k. 132754130, Miško g. 30-78, Kaunas, el. paštas rusne@rusne.lt Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato Nr. 1450, el.…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato ir inžinerinio statinio (aikštelės), Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Kazio Naruševičiaus g. 122 statybos projektas

Statybos adresas: PANEVĖŽIO RAJ. PAVIEŠEČIŲ KM. K. NARUŠEVIČIAUS G.122 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJA Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO  PASKIRTIS Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Aida Mitkienė (indiv. veiklos vykdymo pažyma Nr. 903538);  Elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): vardas.pavarde@gmail.com Tel. nr. +370 687……

Skaityti


Projektuojamas statinys – Lėvens g. 62, Palaukių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

1. Projektuojamas statinys – Lėvens g. 62, Palaukių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. 2. Statinio naudojimo paskirtis – Kita (šiltnamių); 3. Statinio planuojama naudojimo paskirtis – Kita (šiltnamių); 4. Projektavimo pradžia – 2020-02-24; Planuojama statybos pradžia – 2020-03-15 Planuojama statybos pabaiga – 2020-05 5. Projektuotojas – Rihardas Mikšys, Švyturio g. 27, 41124 Biržų m., tel. +370 620 39 868, el. p. rihardasm@yahoo.com 6. Informaciją apie Projektą gali teikti projektuotojas – Rihardas Mikšys, Švyturio g. 27, 41124 Biržų m., tel. +370 620 39 868, el.p. rihardasm@yahoo.com 7. Statytojas:  D. K., gyv. Molainių g. 54, Panevėžys 8. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki…

Skaityti


Pagalbinio ūkio paskirties pastato Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065, statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Pagalbinio ūkio paskirties pastato Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065, statybos projektas. Statinių statybvietės adresas – Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065 Pagalbinio ūkio pastatai Statybos rūšis – nauja statyba Statinio kategorija – neypatingas Projektuotojas – V. Klimavičiaus įmonė; įm. k. 147853682, V.…

Skaityti


Pastato – mokyklos, Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r., keičiant paskirtį į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims – senelių globos namai), kapitalinio remonto projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Pastato – mokyklos, Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r., keičiant paskirtį į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims – senelių globos namai), kapitalinio remonto projektas. Statinio adresas: Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims) – senelių globos namai. Statybos…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato Pušaloto g. 228, Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato Pušaloto g. 228, Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Projektuojamo statinio statybvietės  adresas – Pušaloto  g.  228,  Bliūdžių  k.,  Panevėžio  sen., Panevėžio r.  sav. Statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – ypatingasis statinys. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Projektuotojas – AB „Panevėžio statybos trestas“, įm. k. 147732969, P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys. Projekto vadovas M. Zumeris, atest. Nr. A1782; tel. 8 614 10 861, el. p. mzumeris@pst.lt. Statytojas – UAB „TORAS LT“ įm. k. 302975420, Pajuostės pl. 36A, Panevėžys; tel. 8 632 97 999. Su…

Skaityti