Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

„Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” (2019-04-03 Nr. 8.1/2019-03), ruožo Šėta – Ramygala (DPS4), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” (2019-04-03 Nr. 8.1/2019-03), ruožo Šėta – Ramygala (DPS4), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS: Adresas: Šėta – Ramygala, Panevėžio r. sav. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams: 6610/8001:1; 6621/8001:1; 6624/8001:3;…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato (maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Planuojama statybos vieta – Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Statinių naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai. Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Projektuotojas – AB…

Skaityti


Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų statybos ir kitos (ūkio) paskirties pastato paskirties keitimo, Glitėnų k. 7b, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti dviejų sandėliavimo paskirties pastatų statybos ir kitos (ūkio) paskirties pastato paskirties keitimo, Glitėnų k. 7B, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Glitėnų k. 7B, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su…

Skaityti


Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  „Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas“ Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių kadastrinė vietovė Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10) Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė,…

Skaityti


Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k. v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  „Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k.v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“ Statinių statybvietės adresas: Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10) Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė Statybos rūšis: Rekonstrukcija. Statinio…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  ,,Kitos paskirties (fermų) pastato keitimas į gamybos, Verslininkų g. 16, Barklainių I k., Ramygalos sen.,  Panevėžio r.,  projektas “ Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Verslininkų g.16, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r., Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 7.8) Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato – degalinės su operatorine, ir paslaugų paskirties pastato – automatinės automobilių plovyklos, Šiaulių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės Šiaulių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav.; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis 7.3. Prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai); 7.4 paslaugų paskirties pastatas – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato (tekstilės atliekų apdorojimo ir saugojimo) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Planuojama statybos vieta – Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Statinių naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai. Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Projektuotojas – AB…

Skaityti


Informacija apie planuojamą administracinės paskirties pastato 1b1p, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav.,, rekonstravimą

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato 1b1p, sandėliavimo paskirties pastato 2f1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., rekonstravimo projektas Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: UAB „PA Group“, adresas: Raudondvario pl. 164A. Kaunas, tel. 8672006149, el paštas: info@pagroup.lt Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys: – Erikas Klinavičius, tel. 8 672 06149, el. p. erikas@pagroup.lt Statytojas: VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio…

Skaityti


Prekybos paskirties pastato, degalinės su operatorine, K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, degalinės su operatorine, K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Projektuojamo statinio statybvietės adresas – K.Naruševičiaus g. 118D, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. (6644/0102:906 Molainių k.v.) Statinio paskirtis – Prekybos paskirties pastatas – degalinė su operatorine Projektuotojas – UAB „Rusnė“, įm.k. 132754130 Miško g. 30-78, Kaunas, tel. Nr.: +370 37 320 365, el. paštas: rima@rusne.lt Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato nr. 1450, el.paštas: rusne@rusne.lt, tel. Nr. +370 699 34205. Statytojas – UAB „Stateta“ įm.k.150040692, Kauno g. 1, Miklusėnų…

Skaityti