Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Piniavos kaime

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Vieno buto gyvenamojo namo Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas rekonstrukcijos projektas “. Statinio adresas – Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas, žemės sklypo kadastro Nr. 6655/0001:208. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamosios paskirties vienbučiai pastatai. Statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – neypatingas statinys. Projektuotojas – IĮ R.…

Skaityti


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų…

Skaityti


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 428 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo…

Skaityti


Kviečiame susipažinti su kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų Kairių k. statybos projektiniais pasiūlymais

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų, Raguvos g. 2, Kairių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Kairių k., Raguvos g. 2. Bokštų pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžinerinių statiniai. Projektinius pasiūlymus…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo techninį projektą

Informuojame, kad numatoma atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo  Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., techninį projektą.     Planuojama pastato rekonstravimo vieta – Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., kadastrinis Nr.6690/0007:49 Velžio m.k.v.,  unikalus Nr. 6690-0007-0049. Statinių naudojimo paskirtis – negyvenamoji. Statybos rūšis – rekonstravimas. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Projektuotojas – UAB „Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys, mob.: 867177360, el. paštas: biuras@erdves.lt. Statytojas: Panevėžio r. Velžio gimnazija, Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel.:…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinio statinio – rezervuarų 2I1G ir 3I1G ir prekybos paskirties pastato operatorinės 1H1G su stogine 4I1G rekonstravimo projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Tilto g. 35, Krekenava, Panevėžio r., kad. Nr. 6648/0004:20 Naujarodžių k.v.;  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis 7.3 – Prekybos paskirties pastatas – operatorinė; 7.17 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – stoginė; 9.1. Naftos tinklai; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas,…

Skaityti


Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „ Naujo geležinkelio ruožo nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinės sienos statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019-06-14 Nr. 8.1/2019-04), ruožo Berčiūnai - Joniškėlis (DPS2), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS Adresas: Berčiūnai - Joniškėlis, Panevėžio r. sav. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio…

Skaityti


Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Nutarimas dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti