Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informuojame, kad yra parengta Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengta „Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“: Statinių statybvietės adresas: Smilgių sen., Panevėžio r. sav. , statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: melioracijos, hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 p. 10); Žemės sklypo naudojimo paskirtis: valstybinė žemė, privatūs sklypai; Statybos rūšis: rekonstravimas; Statinio kategorija:…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ir Nr. 3045 Karsakiškis–Pelėdiškis sankryžos teritorijoje įrengimas“ projektiniai pasiūlymai. Statybvietės vieta: Panevėžio raj., Karsakiškio kaimas. Žemės sklypo kadastrinis numeris: 6626/7001:1 Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai Statybos rūšis: nauja…

Skaityti


Informuojame, kad pradedamas rengti „Negyvenamosios paskirties pastato, keičiant paskirtį į gyvenamąją, Šiltnamių g.14, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. rekonstravimo projektas”.

Statinio statybvietės adresas: Šiltnamių g.14, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6613/0003:154. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Statinio naudojimo paskirtis (esama): negyvenamoji, kitos (fermų) paskirties pastatai. Statinio naudojimo paskirtis (po rekonstravimo): vieno buto gyvenamos paskirties pastatai. Statybos rūšis – rekonstravimas; Statinių kategorija – neypatingas; Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB “GA Projektai”, Įm. kodas 300008249, Siesrauto g.9, Panevėžys; Projekto vadovas Gintaras Aleliūnas (atest. Nr. A1149), tel: Nr.: 8 687 82958; el.p.: [email protected]; Statinio architektas – Gintaras…

Skaityti


Vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai – Linoniai Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai – Linoniai Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas Panevėžio sen., Panevėžio raj. sav.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta) 01 Susisiekimo…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės (2mw), kad. Nr. 6604/0003:400 Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 218, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 218, kad. Nr. 6604/0003:400; Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Bobkalnio gatvės Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Bobkalnio gatvė, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Sklypas kad. Nr. 6655/0004:516 Paliūniškio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Panevėžio rajono Bernatonių ir Medikonių kadastrinių vietovių polderių ir lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas”

Užsakovas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Danių Maskaliovą tel. (8 45) 58 26 97, el. paštas [email protected] Projektuotojas: UAB „Vandena“ Uliūnų g. 17, Panevėžys. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Tomą Jasinską, mob. tel. +37065527715, el. paštas [email protected] Melioracijos statinių rekonstrukcijos projektavimo darbai bus atliekami Panevėžio rajono Medikonių kadastrinės vietovės Paįstrio sen. Dikonių, Dikonėlių, Aukštatrakio, Gailiūnų, Skaistgirių, Medikonių kaimuose esančiuose grioviuose: G-1, V-2‘, V-1‘, Valkos up.,…

Skaityti


Informacija apie „Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvės statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešąjį svarstymą su visuomene

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 3 d. 16:00 val. vyksiančiame viešajame susirinkime nuotoliniu būdu  MB „Kelių projektavimas“ pristatys parengtus Žirgyno gatvės projektinius pasiūlymus. Projekto pavadinimas – Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvės statybos projektas; Statytojas (užsakovas) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, [email protected], tel.: (8 45) 58 29 46; Statybos adresas – Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvė; Statinių rūšis – inžineriniai statiniai; Statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos (gatvės); Statybos rūšys – nauja statyba; Statinio kategorija – neypatingasis statinys; Pagrindinių…

Skaityti


Informacija apie „Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešąjį svarstymą su visuomene

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 3. 16:00 val. vyksiančiame viešajame susirinkime nuotoliniu būdu  MB „Kelių projektavimas“ pristatys parengtus „Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas“ projektinius pasiūlymus. Projekto pavadinimas – Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas; Statytojas (užsakovas) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, [email protected], tel.: (8 45) 58 29 46; Statybos adresas – Panevėžio raj. sav., Upytės sen., Upytės k., Dvaro g.; Statinių rūšis – inžineriniai statiniai; Statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – gatvės; Statybos rūšys – nauja statyba; Statinio kategorija – neypatingasis statinys;…

Skaityti


Remonto dirbtuvių Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti: Remonto dirbtuvių Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. savivaldybė (sklypo kadastrinis numeris 6690/0009:644 Velžio k.v.) Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma – 7.4. paslaugų paskirties pastatas…

Skaityti