Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Panevėžio r. Šilagalio k. kelio  Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Projekto pavadinimas: Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas Projektuotojas: UAB „Geoinfra“. Įmonės kodas 303234869; Ažuolų g. 2, Tauragė, projekto vadovas Justinas Mickūnas, el. p.: [email protected], tel.+370 672 44…

Skaityti


Pranešimas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Bityno g. atkarpos, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Bityno g., Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): 01 Susisiekimo…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Utėnų g. 13, Utėnų k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav. Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės ir kitos paskirties inžinerinių statinių – lagūnos ir saulės elektrinės, Utėnų g. 13, Utėnų k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Statinių paskirtis: Karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatas. Skysto mėšlo (srutų) kauptuvas, saulės šviesos energijos elektrinė  – kitos paskirties inžineriniai statiniai Planuojama statinių projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2022 m. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, Kaunas, tel.…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Paslaugų paskirties pastato Naujamiesčio g. 4A, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., rekonstravimo į gyvenamąjį namą projektas“. Statinio adresas – Naujamiesčio g. 4A, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6631/0002:364 Liberiškio k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita Žemės sklypo naudojimo būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų…

Skaityti


Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio Velžio sen. Dembavos k. Užutėkio aklg. (vel-20) rekonstravimo ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengtas „Velžio sen. Dembavos k. Užutėkio aklg. (VEL-20) rekonstravimo ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas“: Projekto pavadinimas: Velžio sen. Dembavos k. Užutėkio aklg. (VEL-20) rekonstravimo ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. Statinių statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Panevėžio r. Velžio sen. Dembavos k. Užutėkio akl. Statinių naudojimo paskirtis:…

Skaityti


Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio Panevėžio r. Panevėžio sen. Lepšių k. Pamolainių g. (pan-177) statybos projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengtas „Panevėžio r. Panevėžio sen. Lepšių k. Pamolainių g. (PAN-177) statybos projektas“: Projekto pavadinimas: Panevėžio r. Panevėžio sen. Lepšių k. Pamolainių g. (PAN-177) statybos projektas. Statinių statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Pamolainių g., Lepšių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Statinių naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės. Projektuotojas: MB „Gatvių…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti P 22261-S-PP Mortos gatvės, žemės sklype unik. Nr. 4400-5803-0945, Panevėžio r., Molainių k., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Panevėžio raj. sav., Naujamiesčio sen.,  Molainių km. Žemės sklypo unikalūs  Nr.: 4400-5803-0945 Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos -keliai ( gatvės) Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija –…

Skaityti


Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio Ramygalos sen., Uliūnų k., Žaliosios gatvės statybos projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengtas „Ramygalos sen. Uliūnų k. Žaliosios g. (RAM-139) statybos projektas“: Projekto pavadinimas: Ramygalos sen. Uliūnų k. Žaliosios g. (RAM-139) statybos projektas. Statinių statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Panevėžio r. Ramygalos sen. Uliūnų k. Žaliosios g. Statinių naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės. Projektuotojas: MB „Gatvių inžinerija“, el. p.:…

Skaityti


Informuojame, kad yra parengta Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengta „Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“: Statinių statybvietės adresas: Smilgių sen., Panevėžio r. sav. , statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: melioracijos, hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 p. 10); Žemės sklypo naudojimo paskirtis: valstybinė žemė, privatūs sklypai; Statybos rūšis: rekonstravimas; Statinio kategorija:…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ir Nr. 3045 Karsakiškis–Pelėdiškis sankryžos teritorijoje įrengimas“ projektiniai pasiūlymai. Statybvietės vieta: Panevėžio raj., Karsakiškio kaimas. Žemės sklypo kadastrinis numeris: 6626/7001:1 Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai Statybos rūšis: nauja…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14