Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas) Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., skl. Kad. Nr.: 6604/0011:181. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., skl. Kad. Nr.: 6604/0011:165. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., skl. Kad. Nr.: 6604/0011:135. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., skl. Nr.: 6604/0011:278. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai Kitos paskirties…

Skaityti


Informacija apie viešinamo statinio projektavimą ir jo svarstymą su visuomene

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo (unikalus Nr.6699-4005-0014), Saulėtekio g. 22, Vaivadų k., Panevėžio sen.,Panevėžio r., paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamąjį namą neatliekant statybos darbų  statybos projektas“. Saulėtekio g. 22, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Esanti – Gyvenamoji (Vieno buto gyvenamieji namai) – 6.1., Būsima –…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Klevų gatvės akligatvio, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. (sklypo kad. Nr. 6655/0004:658), statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Klevų gatvė,  Vaivadų k.,  Velžio sen., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., sklypo kad. Nr. 6655/0004:658 Paliūniškio k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Sklypas kad. Nr. 6655/0004:658 Paliūniškio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas,…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio – suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės, Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus

Techninio projekto pavadinimas: “ Kitos paskirties inžinerinio statinio – suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės, Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas” Statybos vieta: Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r.sav. Statytojas: UAB “SG dujos HOLDING” Projektuotojas: UAB “Rusnė”, atestato Nr. 0137. Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas, tel.: (8-37) 320365, mob.: +370 615 85150 Projekto vadovas: Algimantas Mačionis, atest.Nr. 1450, tel. 869934205, el. p. [email protected] Projektinių pasiūlymų autorius: Auksė Venclovienė tel.: 869934205 el. p. [email protected] Susipažinti su projektiniais pasiūlymais…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad pradedamas rengti ,, Administracinės paskirties pastato keitimas į vieno buto gyvenamąjį namą, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Stumbriškio k., Vabalninko g. 11A paprastojo remonto projektas“ Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Stumbriškio k., Vabalninko g. 11A (žemės sklypo kad. Nr. 6632/0002:66). Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, būsima – gyvenamoji. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorija. Statybos rūšis: Paprastasis remontas. Statinio kategorija: Neypatingas. Projektuotojas: R. Šuto…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti kitos paskirties inžinerinio statinio, 8398 kW galios saulės šviesos energijos elektrinė Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statybvietės adresas – Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r. sav. Žemės sklypo duomenys: kad. Nr. 6619/0004:179 Statinio paskirtis – INŽINERINIS STATINYS Projektuotojas- UAB „Green Genius“ (OZO G. 10A, VILNIUS, LT-08200) DIREKTORIUS –…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g. 175, rekonstravimo projektas Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Paskirtis: kita Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Prekybos paskirties pastatas (7.3.) Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „Panprojektas“, Laisvės a.18, LT – 35173…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): PUŠALOTO G. 251, BLIŪDŽIŲ K.., PANEVĖŽIO R. SAV. Žemės sklypas: Pušaloto g. 251, Bliūdžių k., Panevėžio r. sav. Žemės kadastrinis Nr.: 6604/0011:277 Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Maitinimo paskirties pastatas (7.5.) – kavinė. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo(-ų),…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Devynių vieno buto gyvenamųjų namų, Baužių g. 5, Dembavos k.,  Velžio sen., Panevėžio raj.,  supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Baužių g. 5, Dembavos k.,  Velžio sen., Panevėžio raj. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6613/0001:374 Dembavos k.v. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:  kita; Naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių…

Skaityti


Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Rožių g. 1, Berčiūnų k., Panevėžio r.

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas pastato – mokyklos unik nr. 4400-5945-8603 rekonstrukcijos, pastato – mokyklos unik. nr. 4400-5945-8625 kapitalinio remonto, abiejų pastatų paskirties keitimo iš mokslo į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau  butų (daugiabučių)) projektinių pasiūlymų Rožių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Žemės sklypo adresas: Rožių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14