Prisiekė naujos kadencijos Panevėžio rajono savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras

Balandžio 25 d. įvyko 2023–2027 m. kadencijos Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, pirmąjį naujos Savivaldybės tarybos posėdį šaukė ir, iki prisiekė Savivaldybės tarybos nariai ir išrinktasis Savivaldybės meras, posėdžiui pirmininkavo Panevėžio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 33 pirmininkė Lorita Mykolaitienė.

Posėdis prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu.

Iškilmingos ceremonijos metu naujai išrinkti Savivaldybės tarybos nariai ir Savivaldybės meras, padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus.

Priesaiką davė 24 Savivaldybės tarybos nariai: Alfonsas Bakšys, Algimantas Birbilas, Algirdas Kazimieras Budrys, Osvaldas Dirsė, Vytautas Rapolas Gritėnas, Genė Jakaitienė, Jūratė Januškienė, Daiva Juodelienė, Lina Kairytė, Ramutė Kavaliauskaitė, Albinas Kisielis, Vaclovas Krikščiūnas, Birutė Kronienė, Laura Mackevičienė, Jonas Masiokas, Angelė Narbutienė, Petras Nevulis, Valentinas Osipovas, Modesta Petrauskaitė, Angelė Pranaitytė, Donatas Tumas, Rolandas Ulis, Audrius Zalatoris, Povilas Žagunis.

Posėdyje nedalyvavęs Dalius Dirsė turėtų prisiekti kitame Savivaldybės tarybos posėdyje.

Prisiekusiems Savivaldybės tarybos nariams įteikti Savivaldybės tarybos nario pažymėjimai ir ženkliukai.

Prisiekusiam išrinktajam merui Antanui Pociui regalijas perdavė kadenciją baigęs meras Povilas Žagunis.

Nuo balandžio 1 dienos įsigaliojus nauja redakcija išdėstytam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, įtvirtintas naujas vietos savivaldos modelis. Pagal jį, meras nebėra savivaldybės tarybos narys, jis tampa savivaldybės vykdomąja institucija. Meras turi savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, yra atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą.

Pasibaigus iškilmingai priesaikų ceremonijai, buvusios kadencijos Savivaldybės tarybos nariams ir merui už darbą dėkojo bei naujos kadencijos Savivaldybės tarybos narius ir merą sveikino bei sėkmės linkėjo: Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda Burokienė; Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse Egidijus Lapinskas; Panevėžio vyskupijos vyskupas OFM Linas Vodopjanovas; Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas; Panevėžio rajono garbės piliečiai Antanas Slučka, Kęstutis Virgilijus Henrikas Vaičiūnas, Gediminas Karalius; Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas, generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, narė Audronė Kisielienė; partijų, Savivaldybės administracijos, seniūnijų, kultūros centrų, švietimo bei sveikatos įstaigų atstovai.

Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininko pareigas iš rinkimų komisijos pirmininkės L. Mykolaitienės perėmęs Savivaldybės meras A. Pocius po pertraukos paskelbė darbotvarkę, kurią Savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai patvirtino.

Paskelbtas susitarimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos sudarymo.

Koaliciją sudarė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai, gyventojų išrinkti dirbti 2023–2027 m. kadencijai: Alfonsas Bakšys, Algimantas Birbilas, Vytautas Rapolas Gritėnas, Genė Jakaitienė, Jūratė Januškienė, Lina Kairytė, Albinas Kisielis, Vaclovas Krikščiūnas, Birutė Kronienė, Laura Mackevičienė, Angelė Narbutienė, Valentinas Osipovas, Modesta Petrauskaitė, Donatas Tumas, Rolandas Ulis, Audrius Zalatoris, Povilas Žagunis.

Koalicijos susitarimą pasirašė Darbo partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio rajono skyrių pirmininkai: Laura Mackevičienė, Antanas Pocius, Edmundas Toliušis.

Savivaldybės tarybos opoziciją sudarantys pasiskelbė 8 Savivaldybės tarybos nariai: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai Osvaldas Dirsė, Kazimieras Algirdas Budrys, Angelė Pranaitytė, Jonas Masiokas; Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai Petras Nevulis ir Ramutė Kavaliauskaitė bei Liberalų sąjūdžio nariai Daiva Juodelienė ir Dalius Dirsė.

Prisiekus naujajai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai, pasibaigė 2019–2023 m. kadencijos Savivaldybės  tarybos įgaliojimai. Įstatymo nustatyta tvarka atleisti buvusios Savivaldybės tarybos į pareigas paskirti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vadovai – direktorius Eugenijus Lunskis ir direktoriaus pavaduotojas Antanas Kaminskas.

Tą pačią dieną gavus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pažymą dėl informacijos pateikimo apie E. Lunskį, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas jis pradės eiti balandžio 26 d.

Tęsiantis posėdžiui, meras A. Pocius Savivaldybės tarybos nariams pranešė į vicemerų pareigas teikiantis Edmundo Toliušio ir Rimanto Pranio kandidatūras. E. Toliušis dirba Smilgių seniūnijos seniūnu, R. Pranys – Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir matematikos mokytoju.

Išklausę kandidatų prisistatymą ir jų atsakymus į užduotus klausimus, Savivaldybės tarybos nariai teikiamoms kandidatūroms pritarė.

Pirmajame naujos kadencijos Savivaldybės tarybos posėdyje priimti ir kiti darbotvarkėje numatyti sprendimai.

Kitas tarybos posėdis numatytas gegužės 3 d. Jame planuojama tvirtinti Savivaldybės tarybos komitetų sudėtį, priimti kitus sprendimus. 


Savivaldybės informacija