Priimamos paraiškos paramai saulės elektrinėms sausumoje įsirengti

Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimus teikti paraiškas įmonėms ir ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, piliečių energetikos bendrijoms gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.

Planuojama paskirstyti daugiau nei 62,7 mln. Eur paramos.

Paraiškas galima bus teikti iki pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugsėjo 6 d. 16.00 val.

Daugiau informacijos https://enmin.lrv.lt/lt/zaliau/suzinok/kvieciame-teikti-paraiskas-paramai-saules-elektrinems-sausumoje-isirengti/