Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g. 175, rekonstravimo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g. 175, rekonstravimo projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas (7.3.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, (atestato Nr. 16508); tel. 8 612 22801; el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AURESA“; į.k. 303232277; Smėlynės g. 175, Senamiesčio km.,, Panevėžio sen., Panevėžio raj., tel.(8-45) 508275;_el.p.: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „AURESA“ patalpose, adresas: Smėlynės g. 175, Senamiesčio km.,, Panevėžio sen., Panevėžio raj.

UAB „Panprojektas“ patalpose, adresas: Respublikos 44, Panevėžys; tel.  (8 612 22801)

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2022-02-23

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu adresu [email protected]

iki 2022-02-23

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Prekybos paskirties pastato Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g.175, rekonstravimo projektas

Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9431f7945f1246b8a1f19f65b8601e9c%40thread.tacv2/1643283708707?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d


Architektūros skyriaus informacija