Prašymų priėmimas dėl studijų rėmimo Panevėžio rajono gyventojams pratęsiamas iki 2022 m. gegužės 30 d.

Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus (dokumentų elektronines kopijas siųsti elektroniniu paštu ausvydas.plestys@panrs.lt):

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. pažymą apie studijas arba studento pažymėjimo kopiją;
 4. aukštosios mokyklos vadovo patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro egzamino pažymių vidurkį ir apie tai, ar studentas neturi akademinių skolų;
 5. pažymą apie šeimos sudėtį;
 6. pažymas apie šeimos narių 6 paskutinių mėnesių gautas visų rūšių pajamas;
 7. studento neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jo šeimos narių neįgaliojo ar pensininko pažymėjimo kopijas;
 8. mirties liudijimo kopiją (mirus tėvams ar vienam iš tėvų);
 9. ištuokos liudijimo kopiją (jei tėvai išsituokę);
 10. studento nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 11. pažymą apie brolių, seserų mokymąsi.

Dėl informacijos kreiptis telefonu 8 611 53 727 arba el. paštu ausvydas.plestys@panrs.lt.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Aušvydas Plėštys

image_print