Prasideda brandos egzaminų pagrindinė sesija

Šiandien, birželio 7 dieną, valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda brandos egzaminų pagrindinė sesija. Ji baigsis liepos 2 dieną, kai bus laikomas fizikos valstybinis brandos egzaminas. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laiko 111 Panevėžio rajono abiturientų, egzaminas vyksta Velžio gimnazijoje įsteigtame brandos egzaminų centre. Šiais metais iš viso rajone įsteigta 12 valstybinių ir tiek pat mokyklinių brandos egzaminų centrų.
Brandos atestatui gauti reikės dviejų išlaikytų egzaminų: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo. Norintieji stoti į daugumą valstybės finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose turi rinktis ir matematikos valstybinį brandos egzaminą. Iš viso kandidatai gali laikyti ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus. Egzaminų rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 dienos, o liepos 5-20 dienomis laukia pakartotinė sesija.
Šiemet Panevėžio rajono gimnazijas baigia 155 abiturientai. Populiariausias valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (anglų). Jį pasirinko 128 abiturientai. Užsienio kalbos valstybinį egzaminą sudaro kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Jis vykdomas dvi dienas. Šiais metais tai bus birželio 14 d. ir birželio 21 d. Nedaug mažiau abiturientų laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą – 117. Kitų egzaminų populiarumas mažesnis: istorijos – 54, biologijos – 52, geografijos – 23, informacinių technologijų – 16, fizikos – 14. Dėl mažo pasirinkusiųjų skaičiaus chemijos (4 abiturientai) ir užsienio kalbos – rusų (1 abiturientas) abiturientai laikyti vyks į Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtus centrus.
Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus.
Reaguojant į pernai metų abiturientų skundus, kad pritrūko laiko matematikos, informacinių technologijų užduotims atlikti, šiemet visų egzaminų trukmė ilginama 15 minučių. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad gamtos mokslų egzaminuose bus tikrinami daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų, tačiau visų egzaminų užduotys nelengvinamos.
Egzaminų centruose bus privaloma laikytis saugumo reikalavimų, bus pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis, ribojamas kandidatų skaičius egzamino patalpoje. Kandidatai per egzaminą bus sodinami taip, kad būtų išlaikytas dviejų metrų atstumas, egzaminų centruose bus privalu pasirūpinti keliais įėjimais. Kaip ir pernai, vienoje patalpoje galės būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas galės būti laikomas šešių asmenų grupėje.


Savivaldybės informacija